logologo_small

Konferencia ÚPN a KAS : Akcie, zločiny a obete ŠtB a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 - 1989

streda, 14.12.2016|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:22
Autor: Ústav pamäti národa, Spracoval: UčPS tím

Na 27. výročie Novembra 1989 usporiadal ÚPN za finančnej podpory KAS Bratislava v dňoch 23. a 24. novembra 2016 slovensko – českú vedeckú konferenciu s titulom Akcie, zločiny a obete ŠtB a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989, ktorá prebehla v konferenčnom Centre Salvator v Bratislave. Téma konferencie úzko korešpondovala s poslaním ÚPN i ďalších partnerských inštitúcií, zúčastňujúcich sa konferencie ako ÚSTR ČR, ABS, ÚDV PZ ČR ako aj ústavov SAV a AV ČR, resp. vysokých a iných škôl a múzeí z takpovediac celej bývalej ČSFR.

Na 27. výročie Novembra 1989 usporiadal ÚPN za finančnej podpory KAS Bratislava v dňoch 23. a 24 novembra 2016 slovensko – českú vedeckú konferenciu s titulom Akcie, zločiny a obete ŠtB a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989, ktorá prebehla v konferenčnom Centre Salvator v Bratislave.

Téma konferencie úzko korešpondovala s poslaním ÚPN i ďalších partnerských inštitúcií, zúčastňujúcich sa konferencie ako ÚSTR ČR, ABS, ÚDV PZ ČR ako aj ústavov SAV a AV ČR, resp. vysokých a iných škôl a múzeí z takpovediac celej bývalej ČSFR.

Účastníci konferencie sa vzácne stretli polovica z ČR a druhá zo SR. Podobne príspevky sa týkali oboch hlavných tém – aktivít a zločinov i obetí Štátnej bezpečnosti i Pohraničnej stráže a niekedy tematicky zachádzali do zahraničia, čím sa potvrdila opodstatnenosť zvolenej témy konferencie a jej doterajšia vedecká nevyčerpanosť. Konferenciu otvorili hovorca ÚPN Peter Juščák a riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Patrik Dubovský. Hlavnými úvodnými rečníkmi boli František Neupauer, ktorý predniesol kľúčový príspevok politického väzňa a člena KPVS Rudolfa Dobiaša a riaditeľ Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Oldřich Tůma, ktorý predniesol prejav k téme konferencie ako aj k rezíduám daných prejavov komunistického režimu po Novembri 1989.

Autori príspevkov sa venovali najmä obetiam z radov politických väzňov v uránových baniach, ich spomienkam na neľudské tresty, politickým procesom s oponentmi komunistického režimu, v ktorých jedinečne vyznel autentický príspevok pracovníčky ÚPN a bývalej politickej väzenkyne Emílie Pastvovej rod. Kesegovej. Ďalej pokusom o úteky za „železnú oponu" alebo únosy spoza nej do Československa, ďalej činnosti ŠtB voči aktívnym kňazom a opatreniam vzhľadom na krízu režimu v zahraničí ako aj činnosti Pohraničnej stráže, ktorá mala často za následok smrť alebo perzekúcie utekajúcich na západ či „nezákonným" aktivitám v pohraničí.

Počas konferencie sa účastníci stretli pri Pamätníku obetiam komunistického režimu na Jakubovom námestí, kde si tieto obete uctili položením kvetov a zapálením sviečok. Tento pietny akt sprevádzala husľová skladba Sarabanda od J. S. Bacha, ktorou sa predstavila Alžbeta Godovičová a báseň Rudolfa Dobiaša November 1989, ktorú predniesol František Neupauer. Súčasťou programu konferenciu bolo premietnutie filmu ÚPN Stopy v snehu, režiséra Slavomíra Zrebného.

Zhrňujúceho slova konferencie sa ujali Oldřich Tůma (riaditeľ ÚSD AV ČR), Milan Bárta (ÚSTR ČR) a Patrik Dubovský (ÚPN). Vyjadrili zhodne dôležitosť oboch problematík – perzekúcií ŠtB a neľudskej činnosti PS a ocenili kvalitnú odbornú zostavu účastníkov konferencie, jej zámeru i realizácie a vedeckú úroveň príspevkov. Skonštatovali prepojenosť totalitnej histórie so súčasnými novototalitnými javmi v oboch štátoch, spojenú so snahou o privlastňovanie si protitotalitných prejavov a zápasov reprezentantmi práve nedemokratickými subjektmi (napr. 17. novembra 1989). Riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN P. Dubovský zdôraznil východiskovú bázu témy konferencie, ktorou na základe 65 ročného obdobia spoločných česko-slovenských dejín je najmä spoločná centralistická a totalitná negatívna skúsenosť. Toto je prirodzeným východiskom na spoločné bádanie, príkladom čoho bola i táto konferencia. Vystavil do popredia aspekt človeka indivídua v dejinách, jeho utrpenia a dôstojnosti, ako základu pre chápanie dejín „plných živých ľudí". Ocenil priblíženie týchto „českých" reálií slovenskému poslucháčovi a viceversa. Spomenul myšlienku Ferdinanda Peroutku: O zmysle našej práce, kde by práca historika nemala byť sterilná, ale v práci pamäťových inštitúcií by mala prispieť k stále neukončenému procesu vyrovnávania sa s totalitnými režimami v oboch nástupníckych republikách povojnovej ČSR či ČSSR.

Z pracovníkov ÚPN sa konferencie s príspevkom zúčastnili spomenutá E. Pastvová, B. Kinčok, S. Labjak a P. Dubovský a ako moderátori V. Palko a M. Miklovič. Hlavnými organizátormi konferencie boli pracovníci ÚPN Marian Gula, Ivana Kresťanová, Eva Guldanová a Patrik Dubovský.


http://www.upn.gov.sk/sk/konferencia-upn-a-kas-akcie-zlociny-a-obete-stb-a-pohranicnej-straze-v-rokoch-1945---1989/

Ústav pamäti národa, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022

Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

12.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

9.9.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020

FUTBAL A PRÁVO VO SVETLE ROZHODNUTÍ ODVOLACEJ KOMISIE SFZ

19.10.2019

Charta Organizácie Spojených národov

23.10.2019

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019

Program konferencie "Šport a právo 2018"

26.9.2022

Podklady na konferenciu "ŠPORT a PRÁVO 2017"

23.10.2019

ÚVAHY O EFEKTIVITE TRESTNÉHO KONANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – HĽADANIE NÁSTROJOV A RIEŠENÍ NA JEHO ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZEFEKTÍVNENIE CESTOU ZMENY PRÁVNEJ ÚPRAVY PREDSÚDNEHO KONANIA

19.10.2019

Tlačová správa "O projekte Iniciatíva S/PRÁVNE"

23.10.2019