logologo_small

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

utorok, 11.06.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: Ing. Simoneta Sepešiová , Ing. Ivan Greguška

Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnila moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu", s podtitulom: „Náhrada rozhodovania úradníkov/komisií a zároveň priestor na neustále zlepšovanie presnosti výpočtu ...”.

Dńa 3. júna 2019 sa uskutočnila moderovaná vecná diskusia k vybranej športovej téme formou okrúhleho stola na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu", s podtitulom: „Náhrada rozhodovania úradníkov/komisií a zároveň priestor na neustále zlepšovanie presnosti výpočtu ...”.

Moderátorom podujatia bol Martin Čánik a pozvanie k okrúhlemu stolu prijali Peter Dedík (zástupca generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu), Igor Moška (generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu) a Ladislav Križan ().

Prezentáciu spracovanú Ivanom Greguškom na danú tému, ktorá bola prezentovaná v rámci diskusie, nájdete TU.

Ing. Simoneta Sepešiová , Ing. Ivan Greguška
Mohlo by vás zaujímať

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ , ING. IVAN GREGUŠKA

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019 | UČPS TÍM

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ , ING. IVAN GREGUŠKA

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier

19.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Porovnanie parametrov vstupujúcich do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu - pomôcka pre národné športové zväzy

23.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

23.10.2019 | JUDR. PETER SEPEŠI, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 alebo ďalšie vylepšenie vzorca

23.10.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 | UČPS TÍM

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

12.4.2020 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Projekt "Séria seminárov 2019"

19.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: NÁHRADA SUBJEKTÍVNEHO ROZHODOVANIA POLITIKOV A PRIESTOR NA NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE VÝPOČTU

19.10.2019 | VERONIKA VICOVÁ, ING. IVAN GREGUŠKA

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

FAQ - dane, odvody, účtovníctvo

13.6.2019 | UČPS TÍM, ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Projekt "Séria seminárov 2018" - odborné podklady a materiály k podujatiu a ON-LINE prenos z Trnavy

23.10.2019 | ING. SIMONETA SEPEŠIOVÁ

Porovnanie výšky príspevku uznanému športu pre futbal a ľadový hokej

23.10.2019 | ING. IVAN GREGUŠKA