logologo_small

TRESTNÝ PORIADOK, II. ČASŤ - Predsúdne konanie (stav k 1.2.2014)

nedeľa, 09.03.2014|Posledná aktualizácia 3.5.2020 01:58
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Znenie Trestného poriadku publikované pod č. 301/2005 Z. z. redakčne spracované na stránke portálu UčPS (s účinnosťou od 01.02.2014)

Prístup k súvisiacim právnym dokumentom: 

  1. EDĽP - TU
  2. Lisabonská zmluva - TU
  3. Ústava SR - TU
  4. Trestný zákon - TU

DRUHÁ ČASŤ - PREDSÚDNE KONANIE

PRVÁ HLAVA - Postup pred začatím trestného stíhania (§ 196 - 198)

DRUHÁ HLAVA - Prípravné konanie (§ 199 - 229)

TRETIA HLAVA - Dozor a úkony prokurátora (§ 230 - 236) 

Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021

Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

12.5.2021

1/2020 OSOBITOSTI DOKAZOVANIA PRI MEDICÍNSKYCH SPOROCH

25.2.2022

OSOBITOSTI DOKAZOVANIA PRI MEDICÍNSKYCH SPOROCH

6.3.2021

Marica Pirošíková na TA3 ku kolúznej väzbe z pohľadu medzinárodnoprávnej ochrany základných práv a slobôd

12.1.2021

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019

ÚVAHY O EFEKTIVITE TRESTNÉHO KONANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – HĽADANIE NÁSTROJOV A RIEŠENÍ NA JEHO ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZEFEKTÍVNENIE CESTOU ZMENY PRÁVNEJ ÚPRAVY PREDSÚDNEHO KONANIA

19.10.2019

Konferencia ÚPN a KAS : Akcie, zločiny a obete ŠtB a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 - 1989

23.10.2019

ÚPN zverejnil databázu odsúdených a nositeľov súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989

23.10.2019

ZÚČASTNENÁ OSOBA – HISTÓRIA, TEÓRIA, PRAX

31.7.2020

ZÁKONNOSŤ PROCESU DOKAZOVANIA PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO STÍHANIA

23.10.2019

ANALÝZA KOMPARÁCIE CIVILNEJ A TRESTNEJ MEDIÁCIE S AKCENTOM NA RESTORATÍVNU JUSTÍCIU

23.10.2019

Manipulovanie výsledkov športových zápasov je trestný čin: aféra „Calciopoli“ ukončená

19.10.2019