logologo_small

ÚPN zverejnil databázu odsúdených a nositeľov súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989

štvrtok, 15.09.2016|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:22
Autor: Ústav pamäti národa, Spracoval: UčPS tím

Ústav pamäti národa (ÚPN) tlačovou konferenciou dňa 14. septembra 2016 o 11.00 hodine zverejnil a na svojom webovom portáli verejnosti sprístupnil databázu a niekoľkoročný projekt pod názvom „Odsúdení podľa §109 a nositelia súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989". Spracovaný prehľad súdených podľa §109 Trestného zákona (nedovolené opustenie republiky) a nositeľov súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989 dokumentuje a sprístupňuje základné údaje perzekvovaných osôb, mená vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, prípadne aj znalcov, rozsudky a výšku a charakter trestu.

Ústav pamäti národa (ÚPN) tlačovou konferenciou dňa 14. septembra 2016 o 11.00 hodine zverejnil a na svojom webovom portáli verejnosti sprístupnil databázu a niekoľkoročný projekt pod názvom „Odsúdení podľa §109 a nositelia súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989". Týmto krokom ÚPN napĺňa nielen svoje zákonné poslanie a povinnosť, ale zároveň neustáva v snahe učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné zákony. Zvláštnu skupinu spomedzi perzekúcií komunistického režimu tvorila tzv. ochrana hraníc voči demokratickému Západu, ktorá však bola reálne namierená aj proti vlastným občanom bývalého Československa (ČSSR) a ostatných socialistických krajín, a pri snahe o prekročenie tejto Železnej opony bolo usmrtených viac než 400 osôb. Popri vyhasnutých životoch nevinných obetí Železnej opony však komunistický režim zakročil aj proti tisíckam ďalších civilistov, ktorí sa viac či menej úspešne pokúšali dostať do slobodného sveta.

Spracovaný prehľad súdených podľa §109 Trestného zákona (nedovolené opustenie republiky) a nositeľov súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989 dokumentuje a sprístupňuje základné údaje perzekvovaných osôb, mená vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, prípadne aj znalcov, rozsudky a výšku a charakter trestu. Ako prvé sú zverejnené údaje k bývalému Západoslovenskému kraju. Projekt je časovo ohraničený na obdobie od roku 1977 do pádu komunistického režimu v roku 1989, keďže v tomto období komunistický režim v Československu už preukázateľne porušoval základné ľudské práva, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal aj podpisom medzinárodných dohovorov. Už na Helsinskej konferencii v roku 1975 podpísal prezident ČSSR Gustáv Husák Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Oba dokumenty ratifikovalo Federálne zhromaždenie a po zverejnení v Zbierke zákonov vstúpili v októbri 1976 do platnosti. Záväzky predstaviteľov štátnej moci sa však v praxi nerealizovali a zostali len na papieri. Politické vedenie ČSSR nerešpektovalo ani Všeobecnú deklarácia ľudských práv, ktorá v paragrafe 13 hovorí: „Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, i svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny."

Zverejnený projekt a databáza sú výsledkom práce Sekcie dokumentácie ÚPN a predovšetkým jej pracovníčky Emílie Pastvovej.


Úvod

Zoznam trestne stíhaných

Predsedovia senátu

Prokurátori

Vyšetrovatelia

Vysvetlivky

Ústav pamäti národa, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022

Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

12.5.2021

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

9.9.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

7.6.2020

FUTBAL A PRÁVO VO SVETLE ROZHODNUTÍ ODVOLACEJ KOMISIE SFZ

19.10.2019

UPLATNENIE PRÁVNEJ KONCEPCIE IMPLICITNÉHO OBMEDZENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE Z TRESTNÉHO KONANIA V ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19.10.2019

Program konferencie "Šport a právo 2018"

26.9.2022

Podklady na konferenciu "ŠPORT a PRÁVO 2017"

23.10.2019

ÚVAHY O EFEKTIVITE TRESTNÉHO KONANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – HĽADANIE NÁSTROJOV A RIEŠENÍ NA JEHO ČASOVÉ A EKONOMICKÉ ZEFEKTÍVNENIE CESTOU ZMENY PRÁVNEJ ÚPRAVY PREDSÚDNEHO KONANIA

19.10.2019

Tlačová správa "O projekte Iniciatíva S/PRÁVNE"

23.10.2019

Územie Štátu Izrael z pohľadu medzinárodného práva verejného [Diplomová práca]

23.10.2019