logologo_small

TRESTNÝ PORIADOK, IV. ČASŤ - Vykonávacie konanie (stav k 1.2.2014)

nedeľa, 09.03.2014|Posledná aktualizácia 23.10.2019 22:26
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

Znenie Trestného poriadku publikované pod č. 301/2005 Z. z. redakčne spracované na stránke portálu UčPS (s účinnosťou od 01.02.2014)

Prístup k súvisiacim právnym dokumentom:

 1. EDĽP - TU
 2. Lisabonská zmluva - TU
 3. Ústava SR - TU
 4. Trestný zákon - TU

  ŠTVRTÁ ČASŤ - VYKONÁVACIE KONANIE

  PRVÁ HLAVA - Výkon trestov (§ 406 - 444)

  DRUHÁ HLAVA - Výkon ochranných opatrení (§ 445 - 464)

  TRETIA HLAVA - Výkon niektorých iných rozhodnutí (§ 465 - 468)

  ŠTVRTÁ HLAVA - Zahladenie odsúdenia (§ 469 - 471)

  PIATA HLAVA - Udelenie milosti a použitie amnestie (§ 472 - 476)

  Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
  Mohlo by vás zaujímať

  Jozef Čentéš: Nechápem, prečo vznikol takýto nový trestný poriadok

  30.4.2024

  Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

  3.2.2024

  Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

  18.2.2024

  Restoratívna justícia v aktuálnej novele Trestných kódexov ?… alebo, hovoríme tým istým jazykom ?

  17.1.2024

  Novely trestných kódexov - pripomienky (nielen) prokurátorov

  30.12.2023

  Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

  15.11.2022

  PODANIE NÁVRHU NA POSTUP PODĽA § 363 A NASL. TRESTNÉHO PORIADKU POŠKODENÝM V PRÍPADE NEVZNESENÉHO OBVINENIA

  8.10.2022

  K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

  19.7.2021

  Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

  12.5.2021

  Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

  22.4.2021

  Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

  5.10.2020

  Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

  25.11.2021

  K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

  9.9.2020

  Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

  20.5.2020

  Členovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť

  22.6.2022