logologo_small

Články

Lyžařské právo v Itálii - Právní úprava a judikatura

14.6.2022 16:11

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022 17:13

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022 14:47

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022 14:48

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022 14:49

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022 15:04

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19

17.5.2022 19:29

Kurz HELP: ŠPORT A ĽUDSKÉ PRÁVA

10.5.2022 00:46

Súťaž o vstupenky

3.6.2022 14:49

Medzinárodná vedecká konferencia "Košické dni súkromného práva IV"

2.5.2022 18:16

.pod lampou s prokurátorom Jánom Šantom: Ako sa Slovensko vyrovnáva s uneseným štátom?

5.5.2022 09:17

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022 14:53

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022 14:50

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022 14:23

Pozvánka na XIII. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2022“

25.3.2022 18:11

JUDIKATÚRA CAS VO VECIACH FUTBALU (okrem čl. 17 RSTP)

23.3.2022 22:48

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022 23:00

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2021

3.6.2022 14:54

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - STAVOVSKÉ ZDRUŽENIA PROKURÁTOROV VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH (STAV DO ROKU 2020)

9.3.2022 10:20

2/2020 KOMPARATÍVNA ANALÝZA - RADY PROKURATÚRY V EURÓPE (STAV DO ROKU 2020)

9.3.2022 10:15

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022 01:18

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022 17:54

FAQ00486 - 86. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyjadrenie odborného názoru týkajúceho sa činnosti športového odborníka. Máme v klube trénera, ktorý je zároveň učiteľom na základnej škole a stal na riaditeľom školy.

8.3.2022 17:53

FAQ00485 - 42. Chcel by som Vás poprosiť o právny výklad "vrcholového športu".

1.3.2022 19:34

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022 19:11

2/2020 K PROBLEMATIKE STÍHANIA PRÁVNICKEJ OSOBY AKO JEDINÉHO PÁCHATEĽA TRESTNÉHO ČINU

1.3.2022 19:01

2/2020 ZNALECKÝ POSUDOK AKO INFORMÁCIA PODĽA ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. A K JEHO (NE)SPRÍSTUPNENIU NAJMÄ V KONTEXTE OCHRANY PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1.3.2022 19:00

2/2020 ZÁSADA PRIMERANOSTI A ZDRŽANLIVOSTI PRI REALIZÁCII ÚKONOV ZAISTENIA OSÔB

1.3.2022 02:58

1 z 2