logologo_small

Články

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

14.9.2021 16:17

Prihlasovanie na DVOJ-konferenciu "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

14.9.2021 03:38

Príprava dvoj-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

14.9.2021 03:05

K použiteľnosti súkromných nahrávok ako dôkazu v trestnom konaní

03.9.2021 10:52

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

04.9.2021 14:16

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

09.8.2021 10:25

Hledají se studenti-sportovci. Můžou si říct o stipendia

19.7.2021 08:59

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021 07:14

Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať.

16.7.2021 09:00

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

04.7.2021 15:34

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti

04.7.2021 15:20

Postavenie verejnej žaloby v krajinách Európskej únie

04.6.2021 01:04

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

04.6.2021 01:10

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

04.6.2021 08:59

FAQ00482

23.10.2019 22:22

FAQ00481

23.10.2019 22:22

FAQ00480

23.10.2019 22:22

FAQ00479

21.7.2021 20:03

FAQ00478

21.7.2021 20:03

FAQ00477

21.7.2021 20:03

FAQ00476

21.7.2021 20:03

Kompletné znenie zákona o odškodnení za výkon policajného oprávnenia - Gesamte Rechtsvorschrift für Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz, Fassung vom 27.3.2021

30.5.2021 13:54

Zákon o zodpovednosti pri výkone verejnej moci úradmi (súdnictvo a správa)

30.5.2021 15:36

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021 15:22

Európsky prokurátor Novocký: Do stíhania politikov nebude môcť zasahovať ani premiér

30.5.2021 15:17

FAQ00475

23.10.2019 22:21

FAQ00474

23.10.2019 22:21

FAQ00473

23.10.2019 22:21

1 z 2