logologo_small

Články

Príspevky za zásluhy v oblasti športu

11.9.2020 21:02

Informácia o vzniku Únie horských povolání ČR

10.9.2020 17:05

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.9.2020 01:20

Prihlasovanie účastníkov na II. ročník konferencie ŠPORT a MÉDIÁ a na IX. ročník konferencie ŠPORT a PRÁVO

06.9.2020 22:30

Predbežná informácia o dvojkonferencii UčPS - II. ročník konferencie ŠPORT a MÉDIÁ (4.11.2020) a IX. ročník konferencie ŠPORT a PRÁVO (5.11.2020)

06.9.2020 21:36

Rozhovor Juraja Novockého nového európskeho prokurátora za Slovensko o zásadnom míľniku v jeho viac ako 20-ročnej profesijnej kariére v rezorte prokuratúry

05.8.2020 04:14

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

07.9.2020 12:04

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (II.)

01.8.2020 12:08

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (I.)

30.7.2020 18:09

Súkromná žaloba v trestnom procese

11.9.2020 21:44

K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

09.9.2020 22:04

K poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov

14.7.2020 17:10

Vyhlásenie Rady prokurátorov SR k návrhu zákona, ktorým sa vypúšťajú odmeny a príplatky k PN prokurátorov (aj sudcov)

01.7.2020 10:53

Rada prokurátorov SR adresovala poslancom Národnej rady SR otvorený list

02.7.2020 11:18

Oznámenie o príprave dvojkonferencie "Šport a médiá 2020" a "Šport a právo 2020"

29.6.2020 20:21

Prokurátor Čentéš: Študenta, ktorý by odpísal moju knihu, by som otočil (rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prokurátorom Jozefom Čentéšom

05.9.2020 22:34

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

28.6.2020 21:52

Národné športové zväzy - pozor na zmeny v súťažiach prijímané v dôsledku krízy COVID 19

28.6.2020 00:04

Ján Šanta povedal, že by prijal kandidatúru na generálneho prokurátora

05.9.2020 22:35

Prvolezci to majú ťažké, občas aj vlastnou vinou

27.6.2020 21:12

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

24.6.2020 12:33

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

05.9.2020 22:02

Generálna prokuratúra predložila novelu zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov do pripomienkového konania

23.6.2020 01:14

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

07.6.2020 16:45

Generálna prokuratúra spúšťa legislatívny proces k novele zákona o prokuratúre a niektorých ďalších zákonov

06.6.2020 11:09

Diskusná relácia: Aké je postavenie športu v slovenskej spoločnosti?

01.6.2020 11:35

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 15:52

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020 15:35

1 z 104