logologo_small

Odborn�� pr��spevky a diskusn�� stimuly publikovan�� v odbornom ��asopise Magister Officiorum v roku 2017

MÝTY O DOBROVOĽNÍCTVE

23.10.2019 22:25

DIGITALIZÁCIA V ŠPORTE

25.3.2022 00:11

MÔŽE IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU „HODNOTA ZA PENIAZE“ PRINIESŤ NAJLEPŠÍ Z MOŽNÝCH SVETOV I DO ŠPORTU?!

23.10.2019 22:25

SPRACOVANIE PORUŠENIA ANTIDOPINGOVÝCH PRAVIDIEL NA ÚROVNI SADA

23.10.2019 22:25

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIA VIDENÉ „HODNOTOU ZA PENIAZE“: VÝCHOVA BUDÚCICH TOP REPREZENTANTOV ŠTÁTU NAJMÄ V ČASTI INDIVIDUÁLNYCH ŠPORTOV ALEBO MLÁDEŽE K VŠEĽUDSKÝM HODNOTÁM NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM KOLEKTÍVNEHO ŠPORTU?!

23.10.2019 22:25

UNIFIKOVANÉ RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE: KREAČNÉ, PROCESNOPRÁVNE A HMOTNOPRÁVNE SÚVISLOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

23.10.2019 22:25

ÚČTOVNÍCTVO A DANE V ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIÍ, KTORÁ JE OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM

23.10.2019 22:25

VÝZNAM ODHAĽOVANIA NEKALÝCH PRAKTÍK V ŠPORTE - WHISTLEBLOWING

23.10.2019 22:25

ZRIADENIE KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV A ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO SÚDU V LEGISLATÍVE SFZ A V PRAXI - ZHODNOTENIE

23.10.2019 22:25

ABSTRAKTY VYSTÚPENÍ LEKTOROV

23.10.2019 22:25

MANUÁL K POUŽÍVANIU ZMLUVY O SPONZORSTVE V ŠPORTE

3.5.2020 01:25

MANUÁL K VYUŽÍVANIU DOBROVOĽNÍCTVA V ŠPORTE

23.10.2019 22:25

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2016 - 2020

22.4.2020 14:57

NÁVRHY, PODNETY A ZÁVERY - „ŠPORT A PRÁVO 2017“

23.10.2019 22:25

ARBITRABILITA ŠPORTOVÝCH SPOROV (ALEBO PREČO SA PRI „NUTNOM” HĽADENÍ Z VÝŠKY VŽDY OPLATÍ POZERAŤ SI POD NOHY)

23.10.2019 22:25

CHARITATÍVNA REKLAMA

18.3.2020 01:58

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SFZ A JEJ EXEKUČNÁ PRÁVOMOC

23.10.2019 22:24

K PROBLEMATIKE VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI POLICAJTOV A PRÁVNEHO PONÍMANIA ČASU PRI VYKONÁVANÍ OBHLIADKY MIESTA ČINU

23.10.2019 22:24