logologo_small

Zoznam najnovších odborných článkov a stanovísk expertov UčPS

K problematike stíhania právnickej osoby ako jediného páchateľa trestného činu

24.10.2020 16:14

Rady prokuratúry v Európe - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

16.10.2020 14:26

Je rozumný koncept bezúhonnosti onaviazaný na (ne)spáchanie úmyselného trestného činu ?

16.10.2020 11:04

MENTALITA VÍŤAZA je v každom z nás ...

16.10.2020 02:22

Stavovské združenia prokurátorov vo vybraných štátoch - komparatívna analýza (stav do roku 2020)

16.10.2020 13:47

Mimoriadna situácia vs. núdzový stav - dva režimy pravidiel fungovania štátu.

11.10.2020 12:00

Vážne ústavné otázniky opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva dňa 30.9.2020

08.10.2020 16:49

Návrh generálneho prokurátora podaný Ústavnému súdu SR voči vyhláseniu núdzového stavu

08.10.2020 17:22

Zoznam trestných činov obsahujúcich kvalifikačný znak „krízová situácia“ (núdzový stav) a ich trestné sadzby

05.10.2020 17:52

Príspevky za zásluhy v oblasti športu

23.9.2020 13:01

Informácie o novele zákona o prokuratúre zverejnenej 8.9.2020 v Zbierke zákonov SR

11.10.2020 12:01

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (II.)

01.8.2020 12:08

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (I.)

30.7.2020 18:09

Súkromná žaloba v trestnom procese

11.9.2020 21:44

K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi

09.9.2020 22:04

K poslaneckému návrhu novely zákona o prokuratúre a ďalších zákonov

14.7.2020 17:10

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

28.6.2020 21:52

Národné športové zväzy - pozor na zmeny v súťažiach prijímané v dôsledku krízy COVID 19

28.6.2020 00:04

Prvolezci to majú ťažké, občas aj vlastnou vinou

27.6.2020 21:12

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

24.6.2020 12:33

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

07.6.2020 16:45

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

04.5.2020 22:32

Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

20.5.2020 17:49

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

03.5.2020 02:01

Osobitné východisko športu 4 - "Podmienka povinného poistenia zamestnancov"

25.4.2020 13:45

Osobitné východisko športu 3 - "Zaradenie subjektu do správnej skupiny Opatrenia pre uplatnenie práva na príspevok"

25.4.2020 13:09

Osobitné východisko športu 1 - "Iný pracovnoprávny vzťah"

20.4.2020 02:10

2. časť diskusnej relácie: Štátna pomoc v jazyku športovca - Paragrafové znenia pomoci

20.4.2020 22:48

1 z 76