logologo_small

Zoznam najnovších odborných článkov a stanovísk expertov UčPS

Ako vyzerá výber budúcich prokurátorov v praxi – prejde len zlomok uchádzačov

28.6.2020 21:52

Národné športové zväzy - pozor na zmeny v súťažiach prijímané v dôsledku krízy COVID 19

28.6.2020 00:04

Prvolezci to majú ťažké, občas aj vlastnou vinou

27.6.2020 21:12

Ako je to s generálnymi prokurátormi v Európe

24.6.2020 12:33

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Prokuratúra”

07.6.2020 16:45

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

04.5.2020 22:32

Spory o právomoc (vecnú príslušnosť) podľa nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry.

20.5.2020 17:49

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

03.5.2020 02:01

Osobitné východisko športu 4 - "Podmienka povinného poistenia zamestnancov"

25.4.2020 13:45

Osobitné východisko športu 3 - "Zaradenie subjektu do správnej skupiny Opatrenia pre uplatnenie práva na príspevok"

25.4.2020 13:09

Osobitné východisko športu 1 - "Iný pracovnoprávny vzťah"

20.4.2020 02:10

2. časť diskusnej relácie: Štátna pomoc v jazyku športovca - Paragrafové znenia pomoci

20.4.2020 22:48

Osobitné východisko (nielen) športu 2 - "Podnik v ťažkostiach"

25.4.2020 13:42

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020 11:21

Krízové opatrenia COVID-19 v oblasti pracovného práva a výber opatrení vo finančnej oblasti

03.5.2020 17:28

Šport v čase korony (I.)

31.3.2020 01:48

Status profesionálnych športovcov v SR po novele zákona o športe účinnej od 1.2.2020

26.3.2020 14:30

Štát nekúpil štadión a odkaz doby znie: Pán Kmotrík, urobte dobrý skutok. Nechajte si ho.

25.3.2020 00:50

K problematike falšovania priechodových pečiatok v cestovných dokladoch príslušníkov tretích krajín

18.3.2020 14:47

Prokuratúra Slovenskej republiky - postavenie a pôsobnosť (dvojjazyčný text)

18.3.2020 01:20

Vážny poznatok UčPS tímu o zmene pravidiel legislatívneho procesu, ktorá je v rozpore s princípmi otvoreného vládnutia

04.7.2020 11:50

Rozprávka o ďalších melónoch, čojaviem, sto ich bude?

05.1.2020 22:10

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

05.1.2020 12:26

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.11.2019 k téme INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU

05.1.2020 13:43

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 14:42

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: Informačný systém športu

27.12.2019 00:09

Peter Sepeši a UčPS

25.3.2020 01:21

ON-LINE prenos z konferencie Šport a právo 2019

19.10.2019 15:25

1 z 76