logologo_small

Predseda LOSS Róbert Jano: Novela zákona o športe nerieši skutočnú príčinu problémov klubov

sobota, 11.01.2020|Posledná aktualizácia 17.2.2021 12:30
Autor: JUDr. Róbert Jano ml.

Prinášame rozhovor s mladým právnikom stále aktívnym futbalistom JUDr. Róbertom Janom, ktorý bol pôvodne publikovaný na stránke profutbal.sk (https://profutbal.sk/clanok/239473-predseda-loss-robert-jano-novela-zakona-o-sporte-neriesi-skutocnu-pricinu-problemov-klubov).

V decembri (2019) bola schválená kontroverzná novela zákona o športe, ktorú predložili do Národnej rady poslanci za stranu SNS a bývalí futbalisti Dušan Tittel a Tibor Jančula. Už po prvom čítaní pritom novela postavila proti sebe najväčšie športové zväzy, hráčov a funkcionárov. Ani odmietavý postoj mnohých odborníkov, športovcov a politikov odklepnutiu novely nezabránil.

Novela o športe od Tittela a Jančulu

Tvoj názor? Má nejaké plusy? Prečo prevažujú mínusy?

Čo je najväčšie negatívum ich novely?

Prejde? Bude účinná od 1. februára? Čo sa ešte proti tomu dá robiť?

Bude účinná od 1. februára 2020. Snažili sme sa vývoj zvrátiť, adresovali sme pani prezidentke SR list, v ktorom sme ju žiadali, aby využila svoju kompetenciu a návrh novely zákona nepodpísala a vrátila ho tak s pripomienkami na ďalšie prerokovanie do parlamentu. Bohužial bez úspechu. V súčasnosti zvažujeme ďalšie možnosti.

Z tvojho pohľadu by mal byť na prvom mieste športovec, nie klub? Ak to dobre chápem, podľa tejto novely sa má uľahčiť život klubom.

Ako vnímaš fakt, že okrem futbalu, UFP a SIHPA všetci novelu podporili? Aj hádzaná a spol.

Samotnú novelizáciu vnímam ako snahu športových klubov (najmä hokejových) o profesionálneho športovca do postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby, a to len z dôvodu ekonomicky znesiteľnejšieho opadu na chod športových klubov. Zaráža ma však, ako jednoducho si hokejové kluby ako porušovatelia zákona, si počas niekoľkých mesiacov „vylobovali“ zmenu pre nich nevyhovujúceho, avšak v drvivej väčšine vyspelých štátoch sveta a osobitne v Európe zaužívaného statusu profesionálneho športovca ako zamestnanca, či pracovníka v pracovnoprávnom vzťahu.

Prečo novela nie je vhodným riešením statusu profesionálneho športovca?

Preferuješ status prof. športovca ako zamestnanca alebo SZČO? A prečo?

Skúsim neprávnicky a na príklade  Pred účinnosťou zákona o športe som sám vykonával športovú činnosť ako SZČO v Košiciach. Mal som 18 rokov a chcel som hrať futbal. Výplata (minimálna mzda bola vtedy cca 350-400€) prišla niekedy len raz za polroka..... Za prvý rok som veľa peňazí nezarobil, no bol som ešte študent a býval som u rodičov. Povinnosť platiť odvody mi na základe predošlého daňového priznania nevznikla. Súčasne som však mohol sledovať iných spoluhráčov. Tých ktorí bývali sami a tých ktorí mali rodiny, deti...tých ktorí nedostali za polroka jediné euro, avšak mali povinnosť platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne! Väčšine pomohla rodina, no boli aj takí, ktorých to doviedlo k existenčným problémom. Pamätám si, že jeden spoluhráč, ktorému narástli penále si dokonca vzal úver. Ďalší sa vykašlal na celý futbal a šiel radšej manuálne robiť do Anglicka.

V západnej Európe sú športovci SZČO alebo zamestnanci?

V drvivej väčšine zamestnanci. Z pohľadu práva Európskej únie profesionálny športovec nemôže vykonávať športovú činnosť, ktorá napĺňa znaky závislej práce v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.

Ako vnímaš zákon o športe? Pomohol?

V prvom rade by som rád podotkol, že Zákon o športe prešiel riadnym legislatívnym procesom. Po prijatí Zákona o športe došlo k výraznému posilneniu postavenia profesionálnych športovcov. Zákon stanovil jasné pravidlá v otázke jednostranného ukončenia zmluvy, otázke odmeny (mzdy) športovca a pod.. Dnes môžme jednoznačne konštatovať, že Zákon o športe prispel k zjednoteniu a sprehľadneniu vzťahov medzi profesionálnymi športovcami a športovými klubmi a k výraznému posilneniu pozície športovca, ako slabšej zmluvnej strany.

Čo zmení novela zákona o športe? Prečo ju navrhovali, čo ňou chcú zmeniť?

Nešokuje ťa, že väčšina zväzov nerešpektuje stanoviská? Zvlášť Lintner si z toho robí šou :)

Z tvojho pohľadu by mal byť na prvom mieste športovec, nie klub? Ak to dobre chápem, podľa tejto novely sa má uľahčiť život klubom.

Nemyslím si, že dôjde k rapídnemu uľahčeniu ekonomickej situácie klubov a športovcov, ktorí budú mať do konca roku 2021 tzv. „odvodové prázdniny“. Stále si myslím, že väčší zmysel by mala príprava systémového riešenia v tejto oblasti. Nie som si istý či táto rýchlo kvasená novela skutočne pomôže športu na Slovensku.

LOSS:

Popíš najnovšie zmeny v LOSS, k čomu dochádza, s akým cieľom? Aké máš ciele, predstavy?

V októbri sa Predstevenstvo LOSS rozšírilo o bývalého vynikajúceho futbalistu Tomáša Medveďa, ktorý sa stal popredsedom pre futbal. Tento krok vnímam veľmi pozitívne. Tomáš je skúsený človek so silným futbalovým aj životným príbehom. Ľudsky sme si sadli, máme rovnaké názory na to, ako sa dá športovcom pomáhať viac ako doteraz. Nechceme sa však orientovať iba na profesionálnych športovcov.

Prvým cieľom je v rámci projektu „LOSSCARD“ spístupniť našim členom - športovcom (profesionálom aj amatérom) rôzne služby súvisiace s výkonom športovej činnosti za zvýhodnené ceny, resp. poskytnúť im prednostný prístup. Ako športovec som vnímal nedostatočné zabezpečenie športovcov čo sa týka zdravotnej starostlivosti, diagnostiky, možnosti rehabilitácie po zranení a tiež každodennej regenerácie... Kluby, najmä na východe, na tieto veci zväčša nemajú dostatok finančných prostriedkov.

V posledných dňoch sme spustili pilotný projekt v Košiciach a okolitých mestách. Naši členovia môžu na základe „zľavovej karty“ využívať služby fyzioterapeutov, troch rehabilitačných zariadení, kondičného trénera, masérskeho salónu, obľúbenej posilňovne s wellnessom, alebo si zakúpiť značkové oblečenie a obuv a prihlásiť sa na kurz cudzieho jazyka v jazykovej agentúre. Vďaka našim partnerom si všetky tieto služby môžu dopriať s väčšou či menšou zľavou, za čo im úprimne ďakujeme. Našim cieľom je po novom roku vytvoriť sieť takýchto služieb po celom Slovensku, čo je bude nesmierne náročné. Ja však verím, že takto môžme pomôcť nielen športovcom, ale aj klubom.

Druhým cieľom je vytvoriť koncept vzdelávanie pre športovcov. Som veľmi vďačný, že som mal možnosť stretnúť ľudí, ktorí sa tejto činnosti chcú venovať. Tému duálnej kariéry športovcov považujem za mimoriadne dôležitú. Športovci častokrát nemyslia na budúcnosť, užívajú si pozornosť svojho okolia, relatívne pohodlný život a nemyslia na svoju budúcnosť. Je mi jasné, že športovci sa nezačnú vzdelávať, využívať svoj voľný čas na samoštúdium a prípravu na život po kariére z vlastnej iniciatívy... Preto ich treba vzdelávať, navštevovať ich priamo v kluboch, upozorňovať ich na túto problematiku formou, ktorej porozumejú, ukázať im nielen negatívne prípady športovcov, ktorí nezvládli prechod do „normálneho“ života, ale aj tie pozitívne. Je to beh na dlhú trať, avšak radi by sme prispeli k tomu, že športovci budú uvedomelí natoľko, že sa nenechajú oblbnúť predstaviteľmi klubov a zväzov, nebudú podpisovať zmluvy, či petície bez akéhokoľvek záujmu o ich obsah a začnú sa zaujímať o veci, ktoré sa ich bytostne týkajú.

Pribudol Medveď? Aké budú jeho úlohy? Čo všetko v blízkej budúcnosti plánujete?

Napriek tomu, že LOSS existuje niekoľko rokov, sme v povedomí ľudí pomerne neznámym subjektom. To však neznamená, že nie som hrdý na to, čo sme doposiaľ dokázali a koľkým športovcom sme pomohli. Doposiaľ sme našim členom poskytovali právne poradenstvo, právne zastúpenie a ekonomické poradenstvo. Dlhšie som už cítil, že sa ako „asociácia“ by sme sa mali posunúť. Tomáš je skúsený a vzdelaný človek. Je rešpektovanou osobnosťou, úspešne vedie Klub ligových kanonierov. Nedávame si úlohy ale spoločné ciele Je však zrejmé, že ak chceme ako „hráčska asociácia“ obsiahnuť celé Slovensko, musíme sa aj personálne rozširovať. Možno si takýchto športovcov do výkonných orgánov „vychováme“ aj prostredníctvom vzdelávacej činnosti.

Stále si aktívny futbalista v dobrom veku, plánuješ naďalej hrať futbal?

Neprežil som futbalovo ideálny rok. V Loky sme zachránili druhú ligu, no v polovici jarnej časti som si privodil vážnejšie zranenie členka. Pôsobenie v Trebišove nezačalo najhoršie, avšak v posledných piatich kolách som úplne vypadol zo zostavy... Tréner Benkovský mi na konci novembra oznámil, že somnou už nepočíta a klub chce somnou ukončiť spoluprácu. V najbližších dňoch budem voľným hráčom. Plánujem sa dať zdravotne dokopy, posledný rok som hral takmer vždy cez bolesť. Iba ak budem 100% zdravý môžem mať z futbalu radosť. Rád by som si ešte zahral futbal na čo najvyššej úrovni. Nie som si však istý, či sa nájde klub, ktorý by rešpektoval aj moje mimofutbalové aktivity. Uvidíme čo príde 

Priblíž aj svoje štúdium, kedy a kde a akú školu si skončil, čo si teraz dokončil atď, nech to v článku spomeniem.

V novembri som na na svojej „alma mater“ - Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, konkrétne na katedre Pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému “Športové právo“.

JUDr. Róbert Jano ml.
Mohlo by vás zaujímať

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

Slovensko spĺňa podmienku Európskeho súdu pre ľudské práva

11.1.2021

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Oznámenie ku dvojkonferencii Šport a právo a Šport a médiá (2020) … alebo bez človečiny by to nebolo ono

23.10.2020

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

7.9.2020

Diskusná relácia: Aké je postavenie športu v slovenskej spoločnosti?

1.6.2020

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

7.9.2020

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

4.5.2020

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024 pre oblasť “Šport a mládež”

4.5.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19

4.5.2020

FAQ často kladené otázky - kontrolór športovej organizácie

26.4.2020

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

21.4.2020