logologo_small

JUDr. Jaroslav Čollák PhD.

Zodpovednosť športovcov: "Zranenia sú súčasťou hry" - Ústavný súd "zachránil" kontaktné športy

31.3.2022

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Disciplinárne trestanie a prieskum správnym súdom - Najvyšší súd Slovenskej republiky opätovne potvrdzuje právomoc správneho súdnictva

12.1.2021

PROCESNOPRÁVNE SÚVISLOSTI MODELOV UNIFIKOVANÉHO ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV V ŠPORTE

19.10.2019

ZMLUVY PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (Jaroslav Čollák)

25.3.2020

Úvodné slovo konferencie "ŠPORT a PRÁVO 2018"

26.12.2019

ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA

23.12.2019

Profesijný profil - Jaroslav Čollák

19.10.2019

UNIFIKOVANÉ RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE: KREAČNÉ, PROCESNOPRÁVNE A HMOTNOPRÁVNE SÚVISLOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

23.10.2019

Projekt prípravy “Nového zákona o športe” - projekt, ktorý sa môže stať vzorom

31.7.2020

Stručná reakcia na právnu analýzu alebo: kto sa (ne)nechá v TIPSPORT extralige / v PRO HOKEJI a.s. - (lenivo) oklamať:

23.10.2019

ODVODOVÉ ZAŤAŽENIE PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVCOV V NOVOM ZÁKONE O ŠPORTE (A SÚVISIACEJ LEGISLATÍVE)

23.10.2019

Zmluva o sponzorstve v športe

23.12.2019

Nový obsah

13.6.2019

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK V ŠPORTE: PODMIENKA PRE ZÍSKANIE PROSTRIEDKOV Z VEREJNÝCH ZDROJOV A SPONZORSKÉHO ALEBO ZÁKLADNÝ PRINCÍP A IDEA „NOVÉHO ŠPORTU“ NA SLOVENSKU

31.7.2020

Športové kluby vo finančných problémoch - diskusia 3

23.10.2019

Športové kluby vo finančných problémoch - diskusný seriál

19.10.2019

Športové kluby vo finančných problémoch - diskusia 2

19.10.2019

Štatút súťaže 2015

4.7.2018

Definujme (ne)definovateľné - profesionálny, poloprofesionálny a amatérsky výkon športovej činnosti

12.4.2020

Zase raz na tému dogmy: Bosman, alebo "príbeh jedného futbalistu"

19.10.2019

Multiple ownership alebo ako sa právo sklonilo jedinečnosti športovej oblasti

19.10.2019

Divácke násilie na športových podujatiach: návrh systematiky jeho sledovania, predchádzania a dozoru nad postihmi z neho plynúcimi

19.10.2019

ZÁVERY Z KONFERENCIE ŠPORT A PRÁVO (POPRAD, 12. – 13.9.2012)

19.10.2019

„Štát - partokracia - súd": traja hráči, jeden víťaz?

19.10.2019

Netešme sa predčasne: dohoda o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv UEFA

19.10.2019

Systematika organizácie športového odvetvia: národná a nadnárodná úroveň

13.4.2020

Niekoľko slov k (prípadnej) trestnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov športových klubov:

23.10.2019

Športové právo ako fenomén - výučba predmetu na PF UPJŠ aj v ďalšom roku 2014/2015

23.10.2019

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

23.10.2019

Závery z konferencie Šport a právo (web)

26.9.2022

Futbal - za žltú kartu desaťminútové vylúčenie hráča

19.10.2019

Krátko a vecne k možnosti postihu bitkárov alebo – (aj) „playoff“ pokračuje:

19.10.2019

Pojem šport: pojmové vymedzenie ako impulz k zmene (ne)postačujúcej zákonnej úpravy ?

19.10.2019

Úvaha de lege ferenda: množina činností športového klubu je podnikaním, alebo obsolentná zákonná požiadavka zákonodarcu

19.10.2019

Náčrt záverov z konferencie Šport a právo (Poprad, 12.-13.9.2012)

19.10.2019

ÚVAHA DE LEGE FERENDA: SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU UBLÍŽENIA NA ZDRAVÍ PRI VÝKONE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI – FORMOVANIE ZNENIA

4.1.2022

Športový klub plať - krátke pojednanie o tom, ako nám „novácia“ ničí šport

27.3.2022

SFZ učí hráčov, ako vystupovať pred médiami

19.10.2019

PRÁVNE PRINCÍPY A PRAVIDLÁ: NEDÔLEŽITÉ SÚČASTI PRÁVNEHO PORIADKU?

19.10.2019


Ďalšie články v sekcii

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Disciplinárne trestanie a prieskum správnym súdom - Najvyšší súd Slovenskej republiky opätovne potvrdzuje právomoc správneho súdnictva

12.1.2021