logologo_small

Členovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť

štvrtok, 23.05.2019|Posledná aktualizácia 22.6.2022 12:51
Autor: UčPS tím, Spracoval: UčPS tím

Zoznam členov Učenej právnickej spoločnosti, o.z.

 1. JUDr. Peter Haňdiak - 24.12.1970 - zakladajúci člen (od 1.6.2009), stály člen Rady UčPS
  doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. - 29.1.1980 - zakladajúci člen, stály člen Rady UčPS, člen (od 16.06.2010 do 20.08.2021), zánik členstva v združení v zmysle čl. IV, bod 1, písm. b) Stanov UčPS (od 21.08.2021)
 2. JUDr. Peter Sepeši - 14.7.1969 - zakladajúci člen (od 1.6.2009), stály člen Rady UčPS
  JUDr. Adriana Jasová - zakladajúci člen (členka združenia do 24.3.2014, výkonná riaditeľka od 11.10.2010 do 11.10.2012), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 25.3.2014)
  JUDr. Renáta Munková - 1.3.1981 - člen (od 8.6.2011), rotujúci člen Rady UčPS (od 16.12.2011 zvolený na dva roky, pozastavené od 24.11.2012 do 14.9.2016), výkonná riaditeľka (od 24.11.2012 do 14.9.2016), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 5.3.2018)
  JUDr. Peter Bellás - člen (od 8.6.2011 do 7.1.2014), rotujúci člen Rady UčPS (od 16.12.2011 do 29.11.2013), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 8.1.2014)
  Mgr. Ján Cuhanič - člen (od 8.6.2011 do 12.4.2013), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 13.4.2013)
 3. Mgr. Igor Šumichrast - 13.6.1987 - člen (od 9.9.2011), rotujúci člen Rady UčPS (od 23.1.2015 zvolený na dva roky), stály člen Rady UčPS (od 15.12.2016)
  Mgr. Matúš Huťka - 6.6.1985 - člen (od 4.11.2011 do 5.10.2017), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 6.10.2017)
  Mgr. Mario Potúček - člen (od 16.12.2011 do 30.1.2014), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 31.1.2014)
 4. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. - 27.11.1981 - člen  (od 16.12.2011), rotujúci člen Rady UčPS (od 14.12.2012 zvolený na dva roky), rotujúci člen Rady UčPS (od 23.1.2015 zvolený na dva roky), stály člen Rady UčPS (od 15.12.2016)
 5. Ing. Simoneta Sepešiová - 23.10.1975 - člen (od 09.03.2012)
  Mgr. Dagmar Haňdiaková - 27.3.1971 - člen (od 09.03.2012), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 01.01.2022)
 6. JUDr. Ida Hanzelová - 2.11.1946 - člen (od 17.4.2012)
  JUDr. Ján Mulík - 4.3.1977 - člen (od 28.7.2012 do 5.10.2017), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 6.10.2017)
 7. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - 25.10.1988 - člen (od 3.10.2012), rotujúci člen Rady UčPS (od 29.11.2013 zvolený na dva roky), stály člen Rady UčPS (od 15.12.2016)
 8. JUDr. Peter Mihál - 25.10.1983 - člen (od 12.04.2013), kontrolór UčPS (od 15.12.2016)
  JUDr. Alica Hablovičová - 30.3.1986 - člen (od 12.04.2013 do 5.10.2017), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 6.10.2017)
  Petra Kurucová (Jobbagyová) - 12.2.1980 - člen (od 12.04.2013 do 5.10.2017), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 6.10.2017)
 9. JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - 31.12.1982 - člen (od 20.8.2013), člen Rady UčPS (od 15.12.2016)
  JUDr. Jozef Čorba, PhD. - 5.5.1981 - člen (od 21.1.2014 do † 10.1.2018) 
  Mgr. Ján Juran - 26.5.1990 - člen (od 18.3.2014 do 5.10.2017), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 6.10.2017)
  Ing. Alica Fisterová - člen (od 15.1.2016 do 6.10.2016), zánik členstva v združení v zmysle čl. IV, bod 1, písm. b) Stanov UčPS (od 7.10.2016)
  JUDr. Lukáš Pitek - 4.7.1991 - člen (od 15.1.2016 do 09.01.2020), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 10.01.2020)
  Doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM, MA - 28.3.1981 - člen (od 18.2.2016 do 09.01.2020), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 10.01.2020) 
 10. Ing. Ján Letko - 11.9.1974 - člen (od 15.12.2016)
  Mgr. Zuzana Zajíčková - 2.9.1973 - člen (od 15.12.2016 do 30.06.2020) priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 01.07.2020)
  Mgr. Patrik Hrbek - 24.5.1992 - člen (od 15.12.2016 do 09.01.2020), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 10.01.2020)
 11. JUDr. Peter Reisz - 18.6.1985 - člen (od 15.12.2016)
 12. JUDr. Marcel Blažo - 8.1.1974 - člen (od 15.12.2016)
  JUDr. Vladimír Filičko PhD. - 9.8.1987 - člen (od 7.5.2017), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 5.3.2018)
  JUDr. Ladislav Jakubec - 26.10.1968 - člen (od 21.12.2017), priateľ UčPS v zmysle čl. IV bod 9 Stanov UčPS (od 01.07.2020)
 13. JUDr. Peter Buck - 25.06.1980 - člen (od 30.07.2018)
 14. JUDr. Róbert Pružinský - 02.08.1977 - člen (od 14.01.2019)
 15. Ing. Ivan Greguška - 24.02.1975 - člen (od 07.09.2019)
 16. JUDr. Jakub Kováčik - 28.01.1991 - člen (od 09.06.2020)
UčPS tím, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022