logologo_small

Seminár/Bratislava/26.9.2019 - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?

streda, 25.09.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím

SEMINÁR - Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?KEDY - 26.09.2019, od 13:00 do 19:00KDE - Bratislava - Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, zasadačka, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25Prihlásiť sa na seminár v Bratislave môžete prostredníctvom prihlasovacieho linku - TU - (najneskôr do 20.09.2019)

Bratislava - 26.9.2019 - videozáznam z celého priebehu seminára v HD kvalite je dostupný na oficiálnom Youtube kanáli spoločnosti becom Slovakia - TU.

Vstup na seminár je bezplatný!!!

Učená právnická spoločnosť, o. z., v spolupráci so spoluorganizátormi a partnermi projektu, organizuje sériu seminárov na tému:

“Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?",

v rámci ktorých budú prezentované nové poznatky o zmluvných vzťahoch podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňové dopady a odvodové povinnosti so zameraním na to, kde sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) peniaze pre šport.

Informácie k celému projektu SÉRIA SEMINÁROV 2019 vrátane termínov a miest konania si môžete pozrieť - TU

Prezentáciu k projektu Séria seminárov 2019 nájdete TU.

Program seminára bude rozdelený do štyroch blokov, ktorých súčasťou bude aj verejná diskusia o problémoch z praxe:
Prezentácia: 12.40 - 12.55 hod
Začiatok: 13.00 hod
Úvodné slovo: 13.00 - 13.30 hod
 • zástupca Bratislavského samosprávneho kraja
 • Peter Sepeši (za UčPS) - Úvod a informácie o prebiehajúcich nielen legislatívnych aktivitách v 10. roku existencie UčPS
1. BLOK: 13.30 - 14.30 hod
(Jozef Mihál a UčPS tím)
 • Daňové a odvodové tipy aktuálne pre slovenský šport v roku 2019 a na rok 2020
Prestávka: 14.30 - 14.45 hod
2. BLOK: 14.45 - 16.15 hod
(Peter Sepeši, Marcel Blažo, Igor Šumichrast, Ladislav Križan, Ivan Šulek, Jaroslava Lukačovičová, Peter Hennel a Jozef Mihál)
 • Užitočné informácie pre športové subjekty z praxe daňového konania (Ing. Peter Hennel)
 • Ako vidí praktické problémy športu zástupca samosprávy a ako "šéf" klubu alebo zväzu (Ivan Šulek)
 • Zmluvné vzťahy ŠPORTOVCOV A ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV s KLUBMI/ZVÄZMI a súvisiace daňovo-odvodové zaťaženie - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
 • NOVÝ zmluvný typ pre ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV podľa § 49a novely zákona o športe (od 30.12.2017)
 • Zmluva o výkone DOBROVOĽNÍCKEJ činnosti v športe - NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
 • Povinná registrácia športových organizácí v registri mimovládnych neziskových organizácii (zákon č. 346/2018) - VEĽMI DÔLEŽITÁ NOVINKA- INAK NEMÔŽETE DOSTAŤ DOTÁCIE OD 1.7.2019!
Prestávka: 16.15 - 16.30 hod
3. BLOK: 16.30 - 18.00 hod
 • (Jaroslava Lukačovičová) Špecifiká vedenia účtovníctva športových organizácii (klubov a zväzov) - NOVÉ poznatky
 • Novinky v športovej legislatíve - Zákon o fonde na podporu športu a novela zákona o športe (Peter Sepeši, Marcel Blažo, Ladislav Križan) 
 • Zmluva o CHARITATÍVNEJ reklame + Zmluva o SPONZORSTVE v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov- NOVÉ poznatky + účtovné aspekty
4. BLOK: 18.00 - 18.30 hod
 • Doteraz nezodpovedané problémy každodenného života -
  (7 LEKTORI SA ROZDELIA SPOLU S ÚČASTNÍKMI DO MENŠÍCH DISKUSNÝCH SKUPÍN PODĽA ZÁUJMU, V KTORÝCH SA POKÚSIA RIEŠIŤ PROBLÉMY A ZODPOVEDAŤ OTÁZKY PRÍTOMNÝCH, ZÍSKAŤ SPÄTNÚ VÄZBU O EXISTUJÚCICH PROBLÉMOCH V PRAXI VRÁTANE NÁVRHOV MOŽNÝCH INOVÁCIÍ)
Záver: 19.00 hod

Cieľovou skupinou seminárov sú: športové kluby, športovci, športoví odborníci a dobrovoľníci v športe vykonávajúci činnosť na základe zmluvných vzťahov, ako aj tí, ktorí sa starajú o ich právne, ekonomické a účtovné veci.

Prednášať a diskutovať budú: Jaroslava Lukačovičová, Peter Hennel, Igor Šumichrast, Alexandra Šumichrast Vicová, Peter Sepeši, Ladislav Križan, Marcel Blažo a ďalší.

Prihlásiť sa na seminár v Bratislave môžete prostredníctvom prihlasovacieho linku - TU (najneskôr do 20.09.2019).

Účasť na seminároch je BEZPLATNÁ!!!


Hlavný organizátor projektu "SÉRIA SEMINÁROV 2019"


Spoluorganizátori seminára, ktorý sa bude konať dňa 26.09.2019 v Bratislave

Bratislavsky___samospra__vny_kraj Bratislavsky___futbalovy___zva__z

Generálni partneri projektu "SÉRIA SEMINÁROV 2019"

resized__150x149_SFZ

resized__150x37_logo_respect_nove___ai_page_001 resized__150x59_stengl resized__150x44_logo_relia resized__130x58_becom_svk_page_001Projekt "Séria seminárov 2019" je realizovaný aj vďaka podpore "Ministerstva financií Slovenskej republiky"

Peter Sepeši, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022