logologo_small

Financovanie športu

Rozprávka o ďalších melónoch, čojaviem, sto ich bude?

05.1.2020 22:10

Záznam z diskusie v Klube pod lampou 4.3.2019 k téme ŠPORTOVÉ POUKAZY

05.1.2020 12:26

PROGRAM VIII. ročníka konferencie Šport a právo 2019 konanej 3.-4. októbra 2019 v hoteli Aquacity v Poprade

19.10.2019 15:25

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019 15:24

Prenos "Séria seminárov 2019" Žilina, Bratislava

30.12.2019 17:08

Kam a ako zakotví 70 miliónov eur na športovú infraštruktúru?

04.1.2020 14:24

Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19.10.2019 15:25

Zásadná pripomienka UčPS k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike

19.10.2019 15:25

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019 15:25

Písomné zdôvodnenie každej výhrady z desatora s možným riešením

19.10.2019 15:25

Potlesk pre otca a syna Jurajov Š.

19.10.2019 15:25

Projekt "Séria seminárov 2019"

19.10.2019 15:24

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

19.10.2019 15:25

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: NÁHRADA SUBJEKTÍVNEHO ROZHODOVANIA POLITIKOV A PRIESTOR NA NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE VÝPOČTU

19.10.2019 15:25

LEPŠIE RIEŠENIA PRE RIADENIE, SPRÁVU, PODPORU A ROZVOJ ŠPORTU A OSOBITNE ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA ÚROVNI ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

19.10.2019 15:24

Návrh zákona o Fonde na podporu športu

19.10.2019 15:24

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. s dôvodovou správou

23.10.2019 22:24

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier

19.10.2019 15:24

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019 22:25

Spoločne sme silnejší

19.10.2019 15:24

REAKCIA na článok Mariána Šima zverejnený v médiách SOV v decembri 2018

23.10.2019 22:25

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

23.10.2019 22:25

FAQ - dane, odvody, účtovníctvo

13.6.2019 13:33

MÔŽE IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU „HODNOTA ZA PENIAZE“ PRINIESŤ NAJLEPŠÍ Z MOŽNÝCH SVETOV I DO ŠPORTU?!

23.10.2019 22:25

Pozvánka k okrúhlemu stolu - ŠPORTOVÉ POUKAZY

12.1.2020 00:03

Projekt "Séria seminárov 2018" - odborné podklady a materiály k podujatiu a ON-LINE prenos z Trnavy

23.10.2019 22:25

Porovnanie výšky príspevku uznanému športu pre futbal a ľadový hokej

23.10.2019 22:25

Porovnanie parametrov vstupujúcich do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu - pomôcka pre národné športové zväzy

23.10.2019 22:25

1 z 3