logologo_small

Rozhovory, príhovory a diskusné relácie

Prokurátor Čentéš: Študenta, ktorý by odpísal moju knihu, by som otočil (rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prokurátorom Jozefom Čentéšom

28.6.2020 21:43

Ján Šanta povedal, že by prijal kandidatúru na generálneho prokurátora

28.6.2020 01:44

Prokurátor Remeta: Poslanci by mali načúvať odborným argumentom

22.6.2020 14:37

Diskusná relácia: Aké je postavenie športu v slovenskej spoločnosti?

01.6.2020 11:35

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 15:52

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020 15:35

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (I.) - Športová obec očakáva väčšiu flexibilitu pri využívaní verejných financií

14.5.2020 15:57

Novela Zákona o športe - výkrik parlamentu do tmy! (diskusná relácia)

04.5.2020 23:27

Profesionálny športovec a jeho postavenie na Slovensku (diskusná relácia)

04.5.2020 23:35

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

21.4.2020 11:39

3. a 4. časť diskusnej relácie: Prežijú kluby a zväzy Covid-19?

21.4.2020 11:08

Diskusná relácia o dopadoch krízy COVID-19 na oblasť športu (4 diely)

19.4.2020 18:21

ŠPORT pre Slovensko oznamuje: "Natočili sme 4-dielnu diskusnú reláciu o dopadoch krízy COVID 19 na oblasť športu"

16.4.2020 20:27

Kluby a športovci majú nárok na pomoc z tzv. balíčka prvej pomoci. Podľa Jaroslavy Lukačovičovej môžu kluby požiadať o pomoc štátu – ak sa predčasne nezľakli

20.4.2020 19:35

Jozef Mihál: Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby aj profesionálni športovci

20.4.2020 19:45

Záznam z diskusnej relácie o budúcnosti slovenského športu alebo ... aké bude programové vyhlásenie vlády pre oblasť športu?

10.4.2020 15:42

Osobný list Jozefa Gönciho športovému hnutiu

22.3.2020 19:17

Predseda LOSS Róbert Jano: Novela zákona o športe nerieši skutočnú príčinu problémov klubov

20.4.2020 19:51

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 23:59

Úvodné slovo konferencie Šport a právo 2019

26.12.2019 00:23

ÚVODNÝ PRÍHOVOR DOC. PETRA POTÁSCHA KU KONFERENCII „ŠPORT A PRÁVO 2016“

26.12.2019 00:10

ÚVODNÉ SLOVO PETRA SEPEŠIHO KU KONFERENCII „ŠPORT A PRÁVO 2016“

26.12.2019 00:27

Rozhovor s Petrom Sepešim k projektu Semináre 2018

26.12.2019 01:40

Príhovor JUDr. Lenky Praženkovej z otvorenia turnaja a ocenenie organizátorov podujatia

26.12.2019 00:09

ROZHOVOR hráčskej asociácie hokeja s Petrom Sepešim (úplné znenie)

04.1.2020 15:08

Úvodné slovo konferencie "ŠPORT a PRÁVO 2018"

26.12.2019 00:16

PROLÓG K PROJEKTU PRÍPRAVY NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE Z KONFERENCIE „ŠPORT A PRÁVO III“ KONANEJ V DŇOCH 2. AŽ 3. OKTÓBRA 2014 V POPRADE

26.12.2019 00:27

Úvodné slovo Petra Sepešiho, Jaroslava Čolláka za UčPS tím ku konferencii "ŠPORT a PRÁVO 2017"

26.12.2019 00:28

1 z 2