logologo_small

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

sobota, 01.08.2020|Posledná aktualizácia 7.9.2020 12:04
Autor: Róbert Kotian, JUDr. Jaroslav Rybánsky

V rozhovore Róberta Kotiana s Jaroslavom Rybánskym pre denník Šport nájdete aj tieto kľúčové odkazy:

"Skúsenosť, ktorú mala a dodnes má naša spoločnosť prostredníctvom vírusu COVID-19, ukázala, že štát bude mať do budúcnosti definitívne iné priority ako financovanie športu."

"Dnes sme viac ako kedykoľvek v minulosti odkázaní na spoluprácu, aby sa šport stal nástrojom ku vzdelaniu a najmä k zdraviu."

"Dnes si Európa vydaním obrovských dlhopisov kupuje čas a aj Slovensko čakajú výzvy, či a ako efektívne dokáže čerpať eurofondy sľúbené Bruselom v zaujímavej výške. V tejto súvislosti sa opäť vraciam k výzve všetkých popredných predstaviteľov v športe, aby hľadali kompromisy pri svojich ambíciách a vytýčených cieľoch, a spoločne pripravili slovenský šport na nové obdobie spojené s novými výzvami. Minimálne na klubovej úrovni totiž pôjde mnohým o prežitie."

"Štát svoju predstavu o fungovaní Fondu zameral jednostranne na podporu výstavby športovej infraštruktúry."

"Bizarné je, že členovia orgánov fondu sa dnes cítia ako figúrky na šachovnici s očakávaním, kto najbližšie uvoľní hracie pole."

Róbert Kotian,JUDr. Jaroslav Rybánsky,