logologo_small

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

sobota, 01.08.2020|Posledná aktualizácia 07.9.2020 12:04
Autor: Róbert Kotian, JUDr. Jaroslav Rybánsky

V rozhovore Róberta Kotiana s Jaroslavom Rybánskym pre denník Šport nájdete aj tieto kľúčové odkazy:

"Skúsenosť, ktorú mala a dodnes má naša spoločnosť prostredníctvom vírusu COVID-19, ukázala, že štát bude mať do budúcnosti definitívne iné priority ako financovanie športu."

"Dnes sme viac ako kedykoľvek v minulosti odkázaní na spoluprácu, aby sa šport stal nástrojom ku vzdelaniu a najmä k zdraviu."

"Dnes si Európa vydaním obrovských dlhopisov kupuje čas a aj Slovensko čakajú výzvy, či a ako efektívne dokáže čerpať eurofondy sľúbené Bruselom v zaujímavej výške. V tejto súvislosti sa opäť vraciam k výzve všetkých popredných predstaviteľov v športe, aby hľadali kompromisy pri svojich ambíciách a vytýčených cieľoch, a spoločne pripravili slovenský šport na nové obdobie spojené s novými výzvami. Minimálne na klubovej úrovni totiž pôjde mnohým o prežitie."

"Štát svoju predstavu o fungovaní Fondu zameral jednostranne na podporu výstavby športovej infraštruktúry."

"Bizarné je, že členovia orgánov fondu sa dnes cítia ako figúrky na šachovnici s očakávaním, kto najbližšie uvoľní hracie pole."

Róbert Kotian, JUDr. Jaroslav Rybánsky
Mohlo by vás zaujímať

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti

31.1.2021

Rozhovor Pavla Dinku s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Martinom Vladikom

30.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

Štát chce meniť ústavný zákon tak, aby umožňoval predĺžiť núdzový stav

25.11.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Príspevok do diskusie o núdzovom stave, prijímaných opatreniach, ... slobode a demokracii

20.1.2021

Podmienky ústavného zákona na pokračovanie vo vyhlásenom núdzovom stave pominuli, tvrdí Pirošíková

10.11.2020

Zásah do ochrany osobných údajov musí obstáť v teste primeranosti a nevyhnutnosti aj v krízových stavoch

10.11.2020

Kto vlastne velí ozbrojeným silám počas núdzového stavu? Prezident alebo vláda?

10.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Mimoriadna situácia vs. núdzový stav - dva režimy pravidiel fungovania štátu.

10.11.2020

Vážne ústavné otázniky opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva dňa 30.9.2020

15.11.2020

Návrh generálneho prokurátora podaný Ústavnému súdu SR voči vyhláseniu núdzového stavu

28.11.2020

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (II.)

1.8.2020