logologo_small

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

sobota, 01.08.2020|Posledná aktualizácia 07.9.2020 12:04
Autor: Róbert Kotian, JUDr. Jaroslav Rybánsky

V rozhovore Róberta Kotiana s Jaroslavom Rybánskym pre denník Šport nájdete aj tieto kľúčové odkazy:

"Skúsenosť, ktorú mala a dodnes má naša spoločnosť prostredníctvom vírusu COVID-19, ukázala, že štát bude mať do budúcnosti definitívne iné priority ako financovanie športu."

"Dnes sme viac ako kedykoľvek v minulosti odkázaní na spoluprácu, aby sa šport stal nástrojom ku vzdelaniu a najmä k zdraviu."

"Dnes si Európa vydaním obrovských dlhopisov kupuje čas a aj Slovensko čakajú výzvy, či a ako efektívne dokáže čerpať eurofondy sľúbené Bruselom v zaujímavej výške. V tejto súvislosti sa opäť vraciam k výzve všetkých popredných predstaviteľov v športe, aby hľadali kompromisy pri svojich ambíciách a vytýčených cieľoch, a spoločne pripravili slovenský šport na nové obdobie spojené s novými výzvami. Minimálne na klubovej úrovni totiž pôjde mnohým o prežitie."

"Štát svoju predstavu o fungovaní Fondu zameral jednostranne na podporu výstavby športovej infraštruktúry."

"Bizarné je, že členovia orgánov fondu sa dnes cítia ako figúrky na šachovnici s očakávaním, kto najbližšie uvoľní hracie pole."

Róbert Kotian, JUDr. Jaroslav Rybánsky
Mohlo by vás zaujímať

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti

31.1.2021

Rozhovor Pavla Dinku s básnikom a sudcom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Martinom Vladikom

30.1.2021

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Komora na riešenie sporov (SFZ) vylučuje právomoc všeobecného súdu

12.1.2021

Štát chce meniť ústavný zákon tak, aby umožňoval predĺžiť núdzový stav

25.11.2020

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 (od 1.10.2020)

19.11.2020

Príspevok do diskusie o núdzovom stave, prijímaných opatreniach, ... slobode a demokracii

20.1.2021

Podmienky ústavného zákona na pokračovanie vo vyhlásenom núdzovom stave pominuli, tvrdí Pirošíková

10.11.2020

Zásah do ochrany osobných údajov musí obstáť v teste primeranosti a nevyhnutnosti aj v krízových stavoch

10.11.2020

Kto vlastne velí ozbrojeným silám počas núdzového stavu? Prezident alebo vláda?

10.11.2020

Čo je možné robiť v prípade straty bezúhonnosti športového odborníka ?

25.10.2020

Mimoriadna situácia vs. núdzový stav - dva režimy pravidiel fungovania štátu.

10.11.2020

Vážne ústavné otázniky opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva dňa 30.9.2020

15.11.2020

Návrh generálneho prokurátora podaný Ústavnému súdu SR voči vyhláseniu núdzového stavu

28.11.2020