logologo_small

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

sobota, 01.08.2020|Posledná aktualizácia 07.9.2020 12:04
Autor: Róbert Kotian, JUDr. Jaroslav Rybánsky

V rozhovore Róberta Kotiana s Jaroslavom Rybánskym pre denník Šport nájdete aj tieto kľúčové odkazy:

"Skúsenosť, ktorú mala a dodnes má naša spoločnosť prostredníctvom vírusu COVID-19, ukázala, že štát bude mať do budúcnosti definitívne iné priority ako financovanie športu."

"Dnes sme viac ako kedykoľvek v minulosti odkázaní na spoluprácu, aby sa šport stal nástrojom ku vzdelaniu a najmä k zdraviu."

"Dnes si Európa vydaním obrovských dlhopisov kupuje čas a aj Slovensko čakajú výzvy, či a ako efektívne dokáže čerpať eurofondy sľúbené Bruselom v zaujímavej výške. V tejto súvislosti sa opäť vraciam k výzve všetkých popredných predstaviteľov v športe, aby hľadali kompromisy pri svojich ambíciách a vytýčených cieľoch, a spoločne pripravili slovenský šport na nové obdobie spojené s novými výzvami. Minimálne na klubovej úrovni totiž pôjde mnohým o prežitie."

"Štát svoju predstavu o fungovaní Fondu zameral jednostranne na podporu výstavby športovej infraštruktúry."

"Bizarné je, že členovia orgánov fondu sa dnes cítia ako figúrky na šachovnici s očakávaním, kto najbližšie uvoľní hracie pole."

Róbert Kotian, JUDr. Jaroslav Rybánsky
Mohlo by vás zaujímať

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Diskusná relácia: Aké je postavenie športu v slovenskej spoločnosti?

1.6.2020 | JAROSLAV ŠIŠOLÁK

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020 | UČPS TÍM

Fond na podporu športu uspel v konkurencii s SOŠV

30.12.2020 | RÓBERT KOTIAN

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (II.)

1.8.2020 | RÓBERT KOTIAN, JUDR. JAROSLAV RYBÁNSKY

Čo sa deje vo Fonde na podporu športu? (I.)

30.7.2020 | RÓBERT KOTIAN, JUDR. JAROSLAV RYBÁNSKY

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (I.) - Športová obec očakáva väčšiu flexibilitu pri využívaní verejných financií

14.5.2020 | MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ, RÓBERT KOTIAN

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

21.4.2020 | UČPS TÍM

Diskusná relácia o dopadoch krízy COVID-19 na oblasť športu (4 diely)

19.4.2020 | UČPS TÍM, FUTBALNET.TV

Kluby a športovci majú nárok na pomoc z tzv. balíčka prvej pomoci. Podľa Jaroslavy Lukačovičovej môžu kluby požiadať o pomoc štátu – ak sa predčasne nezľakli

20.4.2020 | RÓBERT KOTIAN

Jozef Mihál: Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby aj profesionálni športovci

7.9.2020 | RÓBERT KOTIAN, RNDR. JOZEF MIHÁL

SUMARIZÁCIA USTANOVENÍ Zákona o športe z roku 2016 súvisiacich s informačným systémom športu

19.3.2020 | UČPS TÍM

Informačný systém slovenského futbalu by mal inšpirovať ...

11.1.2020 | RÓBERT KOTIAN, ING. JÁN LETKO