logologo_small

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

utorok, 21.04.2020
Autor: UčPS tím

Prinášame športovej verejnosti odbornej i laickej text otvoreného listu, ktorý sme dnes spolu s vyhodnotením ankety k dopadom krízy COVID-19 na oblasť športu a odporúčanými opatreniami pre oblasť športu zaslali predstaviteľom štátu i predstaviteľom športovej obce, aby ich mohli využiť v prospech slovenskej spoločnosti, v prospech slovenského športu.

Úplne znenie otvoreného listu UčPS tímu:

Bratislava, 21. apríla 2020

Vážená pani, vážený pán,

Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) je občianske združenie, ktoré sa dlhodobo dobrovoľnícky venuje športovému právu a športovej problematike, je zástancom verejnej pluralitnej diskusie, transparentnosti, znalostného prístupu a informovaných rozhodnutí na základe poznania faktov a súvislostí.

V rámci UčPS preto vznikla po začatí pandémie i občianska iniciatíva D.A.R. slovenskému športu, ktorá je súčasťou projektu UčPS s názvom Šport pre Slovensko. Našu občiansku iniciatívu sme nazvali D.A.R. slovenskému športu, lebo D.A.R. má znamenať nielen toto krásne slovo, ale i začiatočné písmená iných 3 slov. Dobrovoľníci, Adresne, Rýchlo!

Vzhľadom na dlhodobú angažovanosť UčPS v oblasti športu sme najprv uskutočnili anketu o dopadoch krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na slovenský šport.

Po vyhodnotení výsledkov tejto ankety si Vám dovoľujeme zaslať jej výsledky, vrátane odporúčaných návrhov opatrení, ktoré vyplynuli z potrieb športového hnutia, právnických osôb ako aj fyzických osôb v športe a ktorými by štát, samosprávy, verejnoprávne subjekty ako Fond na podporu športu, národné športové zväzy a národné športové organizácie mohli uľahčiť prežitie krízového obdobia a reštart slovenského nielen klubového športu.

Základnou úlohou športu a športových organizácií v spoločnosti je športová súťaž a tvorba celospoločensky významných hodnôt, nie ekonomické ciele akými sú hospodárska súťaž a tvorba zisku.

Športové organizácie nedokážu čeliť počas existujúcej pandémie dopadom zákazov, lebo nemajú žiadne rezervy a negenerujú žiadne príjmy. Zároveň z dôvodu zákazu prevádzky telovýchovno-športových zariadení nedokážu plniť svoje úlohy na úseku prípravy talentovanej mládeže, vrcholových športovcov, športových reprezentantov, ale aj športu pre všetkých.

Podľa našich zistení sa viaceré opatrenia prijaté na úrovni štátu nedotýkajú športového sektora, mnohé športové organizácie a športovci resp. športoví odborníci nespĺňajú opatreniami vyžadované kritériá, preto považujeme za nevyhnutné obrátiť sa na Vás so žiadosťou o pomoc slovenskému športu.

V rámci projektu ankety sme spoločne s Futbalnet.TV pripravili 4-dielnu diskusnú reláciu ku dopadom krízy COVID-19 na šport a doposiaľ prijatým opatreniam, ktorú si môžete pozrieť TU: https://beta.ucps.sk/3-cast-diskusnej-relacie-preziju-kluby-a-zvazy-covid-19

Prijaté krízové opatrenia opatrenia a ich problémové body z pohľadu športu sme analyzovali a spracovali TU:

https://beta.ucps.sk/krizove-opatrenia-covid-19-v-oblasti-pracovneho-prava

https://beta.ucps.sk/osobitne-vychodisko-sportu-1-iny-pracovnopravny-vztah

https://beta.ucps.sk/osobitne-vychodisko-nielen-sportu-2-podnik-v-tazkostiach

https://beta.ucps.sk/osobitne-vychodisko-sportu-3-zaradenie-subjektu-do-spravnej-skupiny-opatrenia-pre-uplatnenie-prava-na-prispevok

https://beta.ucps.sk/osobitne-vychodisko-sportu-4-podmienka-povinneho-poistenia-zamestnancov

Vyhodnotenie ankety a odporúčané opatrenia na prekonanie krízy sú prístupné pre celú športovú verejnosť na webových stránkach UčPS TU:

https://beta.ucps.sk/vyhodnotenie-ankety-ucps-k-dopadu-mimoriadnych-opatreni-v-suvislosti-s-vyskytom-covid-19-na-oblast-sportu

https://beta.ucps.sk/odporucane-navrhy-opatreni-k-20042020-vypracovane-na-zaklade-vyhodnotenia-vysledkov-ankety-ucps-k-ekonomickym-dopadom-pandemie-covid-19-na-oblast-sportu

Sumárne výsledky činnosti iniciatívy D.A.R. slovenskému športu máte zároveň v prílohe ako PDF. Použite ich prosím ako uznáte za vhodné v prospech slovenského športu.

V prípade záujmu sú na iniciatíve spolupracujúci experti pripravení poskytnúť ďalšie vysvetlenia a súčinnosť pri rozpracovaní jednotlivých odporúčaných opatrení.

S úctou

UčPS tím

kontaktná osoba: Ladislav Križan
iniciátor D.A.R. slovenskému športu

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Odporúčané návrhy opatrení (k 20.04.2020) vypracované na základe výsledkov ANKETY UčPS k ekonomickým dopadom pandémie COVID-19 na oblasť športu

3.5.2020 | UČPS TÍM

Diskusná relácia o dopadoch krízy COVID-19 na oblasť športu (4 diely)

19.4.2020 | UČPS TÍM, FUTBALNET.TV

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020 | UČPS TÍM

Šport pre Slovensko - Diskusná relácia s názvom "DOPADY COVID - 19 NA OBLASŤ ŠPORTU"

11.4.2020 | UČPS TÍM

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (III.) - Fond na podporu športu by sa mal využiť aj na jeho záchranu

16.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020 | RÓBERT KOTIAN, MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (I.) - Športová obec očakáva väčšiu flexibilitu pri využívaní verejných financií

14.5.2020 | MGR. ZUZANA ZAJÍČKOVÁ, RÓBERT KOTIAN

3. a 4. časť diskusnej relácie: Prežijú kluby a zväzy Covid-19?

21.4.2020 | FUTBALNET.TV, JAROSLAV ŠIŠOLÁK

Praktická pomôcka pre športové subjekty k čerpaniu finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19

4.5.2020 | ING. JAROSLAVA LUKAČOVIČOVÁ, MGR. ING. PETER HENNEL, UČPS TÍM

Osobitné východisko športu 3 - "Zaradenie subjektu do správnej skupiny Opatrenia pre uplatnenie práva na príspevok"

25.4.2020 | MGR. ING. PETER HENNEL

Osobitné východisko (nielen) športu 2 - "Podnik v ťažkostiach"

25.4.2020 | UČPS TÍM, MGR. ING. PETER HENNEL

ŠPORT pre Slovensko oznamuje: "Natočili sme 4-dielnu diskusnú reláciu o dopadoch krízy COVID 19 na oblasť športu"

16.4.2020 | FUTBALNET.TV, UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ (UČPS)

Jozef Mihál: Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby aj profesionálni športovci

20.4.2020 | RÓBERT KOTIAN

Jaroslav Rybánsky: Do športovej infraštruktúry treba investovať minimálne 500 miliónov eur

1.8.2020 | RÓBERT KOTIAN

Národné športové zväzy - pozor na zmeny v súťažiach prijímané v dôsledku krízy COVID 19

28.6.2020 | JUDR. PETER SEPEŠI