logologo_small

Otvorený list UčPS tímu zaslaný s návrhmi krízových opatrení lídrom slovenskej spoločnosti i slovenského športu

utorok, 21.04.2020
Autor: UčPS tím

Prinášame športovej verejnosti odbornej i laickej text otvoreného listu, ktorý sme dnes spolu s vyhodnotením ankety k dopadom krízy COVID-19 na oblasť športu a odporúčanými opatreniami pre oblasť športu zaslali predstaviteľom štátu i predstaviteľom športovej obce, aby ich mohli využiť v prospech slovenskej spoločnosti, v prospech slovenského športu.

Úplne znenie otvoreného listu UčPS tímu:

Bratislava, 21. apríla 2020

Vážená pani, vážený pán,

Učená právnická spoločnosť, o. z. (UčPS) je občianske združenie, ktoré sa dlhodobo dobrovoľnícky venuje športovému právu a športovej problematike, je zástancom verejnej pluralitnej diskusie, transparentnosti, znalostného prístupu a informovaných rozhodnutí na základe poznania faktov a súvislostí.

V rámci UčPS preto vznikla po začatí pandémie i občianska iniciatíva D.A.R. slovenskému športu, ktorá je súčasťou projektu UčPS s názvom Šport pre Slovensko. Našu občiansku iniciatívu sme nazvali D.A.R. slovenskému športu, lebo D.A.R. má znamenať nielen toto krásne slovo, ale i začiatočné písmená iných 3 slov. Dobrovoľníci, Adresne, Rýchlo!

Vzhľadom na dlhodobú angažovanosť UčPS v oblasti športu sme najprv uskutočnili anketu o dopadoch krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na slovenský šport.

Po vyhodnotení výsledkov tejto ankety si Vám dovoľujeme zaslať jej výsledky, vrátane odporúčaných návrhov opatrení, ktoré vyplynuli z potrieb športového hnutia, právnických osôb ako aj fyzických osôb v športe a ktorými by štát, samosprávy, verejnoprávne subjekty ako Fond na podporu športu, národné športové zväzy a národné športové organizácie mohli uľahčiť prežitie krízového obdobia a reštart slovenského nielen klubového športu.

Základnou úlohou športu a športových organizácií v spoločnosti je športová súťaž a tvorba celospoločensky významných hodnôt, nie ekonomické ciele akými sú hospodárska súťaž a tvorba zisku.

Športové organizácie nedokážu čeliť počas existujúcej pandémie dopadom zákazov, lebo nemajú žiadne rezervy a negenerujú žiadne príjmy. Zároveň z dôvodu zákazu prevádzky telovýchovno-športových zariadení nedokážu plniť svoje úlohy na úseku prípravy talentovanej mládeže, vrcholových športovcov, športových reprezentantov, ale aj športu pre všetkých.

Podľa našich zistení sa viaceré opatrenia prijaté na úrovni štátu nedotýkajú športového sektora, mnohé športové organizácie a športovci resp. športoví odborníci nespĺňajú opatreniami vyžadované kritériá, preto považujeme za nevyhnutné obrátiť sa na Vás so žiadosťou o pomoc slovenskému športu.

V rámci projektu ankety sme spoločne s Futbalnet.TV pripravili 4-dielnu diskusnú reláciu ku dopadom krízy COVID-19 na šport a doposiaľ prijatým opatreniam, ktorú si môžete pozrieť TU: https://beta.ucps.sk/3-cast-diskusnej-relacie-preziju-kluby-a-zvazy-covid-19

Prijaté krízové opatrenia opatrenia a ich problémové body z pohľadu športu sme analyzovali a spracovali TU:

https://beta.ucps.sk/krizove-opatrenia-covid-19-v-oblasti-pracovneho-prava

https://beta.ucps.sk/osobitne-vychodisko-sportu-1-iny-pracovnopravny-vztah

https://beta.ucps.sk/osobitne-vychodisko-nielen-sportu-2-podnik-v-tazkostiach

https://beta.ucps.sk/osobitne-vychodisko-sportu-3-zaradenie-subjektu-do-spravnej-skupiny-opatrenia-pre-uplatnenie-prava-na-prispevok

https://beta.ucps.sk/osobitne-vychodisko-sportu-4-podmienka-povinneho-poistenia-zamestnancov

Vyhodnotenie ankety a odporúčané opatrenia na prekonanie krízy sú prístupné pre celú športovú verejnosť na webových stránkach UčPS TU:

https://beta.ucps.sk/vyhodnotenie-ankety-ucps-k-dopadu-mimoriadnych-opatreni-v-suvislosti-s-vyskytom-covid-19-na-oblast-sportu

https://beta.ucps.sk/odporucane-navrhy-opatreni-k-20042020-vypracovane-na-zaklade-vyhodnotenia-vysledkov-ankety-ucps-k-ekonomickym-dopadom-pandemie-covid-19-na-oblast-sportu

Sumárne výsledky činnosti iniciatívy D.A.R. slovenskému športu máte zároveň v prílohe ako PDF. Použite ich prosím ako uznáte za vhodné v prospech slovenského športu.

V prípade záujmu sú na iniciatíve spolupracujúci experti pripravení poskytnúť ďalšie vysvetlenia a súčinnosť pri rozpracovaní jednotlivých odporúčaných opatrení.

S úctou

UčPS tím

kontaktná osoba: Ladislav Križan
iniciátor D.A.R. slovenskému športu

UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Uplatnenie sumy z PUŠ voči NŠZ

1.5.2024

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

2/2020 PRÍSPEVOK DO DISKUSIE O NÚDZOVOM STAVE, PRIJÍMANÝCH OPATRENIACH, ... SLOBODE A DEMOKRACII

1.3.2022

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

4.7.2021

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021

FAQ00442 - 2. Potrebovala by som Vašu radu. Podľa par. 20 ods. 1 písmeno b. by vo výkonnom orgáne zväzu nemal byť dodávateľ tovarov a služieb. V našom výkonnom v...

23.10.2019

FAQ00441 - 3. Chcela by som sa spýtať, či na základe §20, bod 1b: Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená ne...

23.10.2019

FAQ00439 - 5. Nie je stret záujmov, ak reprezentačný tréner je aj členom Výkonného výboru a v prípade ak áno, na koho sa je potrebné obrátiť?

23.10.2019

FAQ00443 - 1. Existuje konflikt záujmov pri súčasnom výkone funkcie člena Revíznej komisie SFZ a výkone funkcie delegáta konferencie SFZ tou istou osobou?

23.10.2019