logologo_small

Písomné zdôvodnenie každej výhrady z desatora s možným riešením

sobota, 27.07.2019|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:25
Autor: Marián Šimo, Spracoval: UčPS tím

Prinášame našim čitateľom REAKCIU Mariána Šima na REAKCIU odbornej komunity, ktorá sa podieľala na príprave návrhu zákona o športe i na jeho následnej implementácii do praxe, na článok Mariána Šima s názvom "Veľký zákon a malé pomery"zverejnený v decembri 2018 v tom čase ešte v médiách SOV (dnes už Slovenský olympijský a športový výbor / SOŠV).

REAKCIA NA REAKCIU
(autora článku Veľký zákon a malé pomery na siahodlhý ohlas tvorcov zákona)

Môj článok nechcel byť a ani nie je analýzou Vášho zákona, ako by mohlo vyplývať z Vašej reakcie. Webová stránka SOŠV ho označila za Analýzu genézy vzťahu medzi slovenským športom a štátom. Výstižne, lebo práve to je jeho podstata.

Predovšetkým sumarizuje fakty o macošskom, až barbarskom prístupe domácich politikov k slovenskému športu v ére po Novembri 1989 a zvlášť v prvých desaťročiach po rozdelení Československa. Napríklad o mocenskom znemožnení slovenskej spolkovej telovýchove využívať nástupnícke práva a prevádzkovať lukratívne hry pôvodne federálnej firmy Sazka vo vlastníctve čs. športu.

Právnická komunita v reakcii podpísanej JUDr. Petrom Sepešim tvrdí, že autor strieľa „od pása na štát“ a pýta sa: „Aký majú zmysel a prínos jednostranné invektívy uvedené v článku na adresu štátu?“ Vyčíta mu: „Autor opomenul, že v marci 2003 na valnom zhromaždení Športky neprešiel návrh na mimosúdne vyrovnanie s Tiposom. Prijatie zablokovala Asociácia (dnes Konfederácia) športových zväzov SR, ktorej zástupca sa zdržal hlasovania.“

Keďže som si poctivo odsedel niekoľko pojednávaní súdneho sporu Športka – Tipos a roky som sa mu venoval, dovolím si s plnou vážnosťou konštatovať, že ide o dôkaz neznalosti lotérijovej kauzy. Ako keby športová sféra v súdnom spore Športka – Tipos bola žalovaným, a nie (úspešným) žalobcom!

Autor vraj mal umožniť vyjadriť sa zástupcom štátu. Ak všetkých vlád, čo sa podpísali pod nedôstojné financovanie slovenského športu, rozsah článku by tromfol rozsah Vašej reakcie naň, ba možno aj rozsah časopisu, v ktorom bol publikovaný...

Nedal som priestor vyjadreniam žiadnej strany – uprednostil som fakty, ktoré som na základe dlhodobého novinárskeho sledovania problematiky pokladal za kľúčové. To sa týka aj časti článku o Zákone o športe č. 440 / 2015 Z. z. Ako žurnalista sa snažím písať to, čo si myslím, a forsírovať riešenia, ktoré pokladám za prospešné pre slovenský šport ako celok, nie len pre niektoré jeho odvetvia.

Ohradzujem sa voči obvineniu, že som znevážil a spochybnil osoby, ktoré pripravovali návrh zákona o športe. Vážim si ich odvahu pustiť sa do tvorby komplexného zákona a už vôbec by mi nenapadlo spochybňovať či znevažovať ich odbornosť. Oceňoval som aj počet konzultácií s hnutím – žiaľ, väčšina bola len o nefinančnej časti zákona. Jeho tvorcom (bez menovania čo len jedného) som vyčítal iba to, že do konečnej verzie premietli málo z množstva výhrad a obáv, ktoré vyslovili na „dišputách“ mnohí predstavitelia športovej sféry a v stanoviskách viacnásobne už od roku 2012 také významné inštitúcie ako Slovenský olympijský výbor či Konfederácia športových zväzov SR.

Kľúčové námietky smerovali proti nárastu administratívy nad možnosti menších športových subjektov a najmä voči jednotnému vzorcu na rozdeľovanie financií pre všetky športy, ktorý bol kardinálnym problémom od svojho zrodu. Jeho základná schéma zrejme vznikla skôr než Vaša skupina, ale tým, že ste ju prevzali a v procese tvorby zákona zmenili len kozmeticky, prevzali ste zaň zodpovednosť. Univerzálny vzorec nie je schopný zohľadniť rôznu finančnú a materiálnu náročnosť športových odvetví a namiesto toho, aby bonifikoval základné športy (atletika, gymnastika, plávanie, lyžovanie), nevyhnutné pre zdravý vývoj populácie a dôležité aj pre rozvoj všetkých iných športov, prostredníctvom veľmi diskutabilných kritérií a meraní obľúbenosti uprednostňuje tzv. populárne športy saturované financiami aj zo zdrojov pre mnohé iné nedostupnými.

Keby sa s odstupom času výhrady k zákonu ukázali neopodstatnené, nemal by som problém sa jeho tvorcom ospravedlniť. Po troch rokoch je však nad slnko jasnejšie, že výhrad nielenže neubúda, ale naopak pribúda.

Reakcia odbornej komunity, ktorá sa podieľala na príprave návrhu zákona o športe, obsahuje toľko obvinení autora článku, že by mal chodiť po kanáloch. A keby iba autora – útočí aj na Slovenský olympijský výbor, ktorý jeho príspevok uverejnil vo svojom časopise.

Na článok s názvom Veľký zákon a malé pomery prišla veľká odpoveď: viac než dvojnásobná v porovnaní s dĺžkou publikovanej state, a to bez zarátania početných odvolávok a vysvetlení pod čiarou!

Viac slov však neznamená viac pravdy.

Autor nechodí po kanáloch a Slovenský olympijský (medzičasom aj športový) výbor nestiahol chvost. Naopak. „Zákon o športe nie je biblia či niečo posvätné,“ vyhlásil pred novinármi jeho prezident Anton Siekel v polovici marca 2019 a naformuloval Desať faulov Zákona o športe. Začiatkom apríla už bolo na svete písomné zdôvodnenie každej výhrady z desatora s možným riešením. (viď nižšie)

Slovenský olympijský a športový výbor tvrdí, že v ankete, ktorú zorganizoval medzi svojimi členmi a osobnosťami športového hnutia, až 68 percent respodentov vyjadrilo nespokojnosť s dopadmi zákona na ich činnosť za prvé tri roky jeho platnosti.

Prekvapivá cifra? Ako pre koho. Pre autora článku určite nie.

MARIÁN ŠIMO

Písomné zdôvodnenie každej výhrady z desatora s možným riešením

Marián Šimo, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022

FAQ00056 - 36. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o amatérskom vykonávaní športu?

1.3.2022

FAQ00057 - 35. Môže športovec do 15 rokov veku uzatvoriť so športovou organizáciou zmluvu o príprave talentovaného športovca?

1.3.2022

FAQ00058 - 34. Možno zmluvu o príprave talentovaného športovca v zmysle § 48 Zákona o športe uzatvoriť výlučne len so športovcom, ktorý je v čase uzatvorenia tej...

1.3.2022

FAQ00059 - 33. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022

FAQ00060 - 32. Je talentovaný športovec povinný uhrádzať náklady športovej organizácii v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 48 ods. 6 Zákona o športe aj v tom...

1.3.2022