logologo_small

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2012

piatok, 11.01.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Prinášame odbornej právnickej verejnosti ďalší ročník - 2012, judikátov schválených trestnoprávnym kolégiom Krajského súdu v Žiline pod vedením predsedu kolégia JUDr. Martina Bargela. 

Znenie judikátov bolo vydané, tak ako minulý rok, aj vo forme tlačenej publikácie.

Na portáli UčPS boli judikáty redakčne spracované s využitím možnosti zaradenia, vyhľadávania, či notifikovania jednotlivých judikátov podľa právnych odvetví, právnych inštitútov a kľúčových slov.

Na ďalších kartách sa nachádzajú právne vety judikátov trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline schválených v roku 2012, vrátane anonymizovaného znenia príslušných súdov.

TRESTNOPRÁVNE KOLÉGIUM Krajského súdu v Žiline

(ďalej len “kolégium”)

Predseda kolégia:

JUDr. Martin Bargel

asistent predsedu kolégia:

JUDr. Zuzana Krivdová

Členovia kolégia:

JUDr. Adriana Gallová
Juraj Krupa
JUDr. Eva Kyselová
JUDr. Pavol Polka
JUDr. Milan Repáň
JUDr. Vladimír Sučik
JUDr. Mária Urbanová
JUDr. Dana Wänkeová

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z.

23.10.2019

Vyhláška o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (20. 1.1964)

19.10.2019

Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 22.2.2013, 22.11.2013 a 6.6.2014 (platné do 3.6.2016)

19.10.2019

ŠPORT: TERRA INCOGNITA ALEBO RES PUBLICA?!

19.10.2019

K možnosti refundácie nákladov policajného zásahu pri športových podujatiach: švajčiarske riešenie

19.10.2019

PRÁVNE ASPEKTY DOPINGU V ŠPORTE

19.10.2019

Správa z pracovnej cesty UEFA KISS Legal Workshop (Madrid, Španielsko)

11.4.2020

Hospodárenie SFZ podľa návrhu stanov Slovenského futbalového zväzu

19.10.2019

Aký je zmysel existencie SFZ a prečo je dobré pre náš futbal ho spresniť v nových stanovách SFZ?!

19.10.2019

Futbaloví hráči a nové stanovy Slovenského futbalového zväzu: Najvýznamnejšie zmeny

2.5.2020

Porovnanie existujúcich stanov SFZ s návrhom Nových stanov SFZ

19.10.2019

Judikát Jtk 6/2013 - rozdiel medzi trestným činom lúpeže a trestným činom vydierania

23.10.2019

Judikát Jtk 7/2013 - superrýchle konanie

23.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2013

23.10.2019

Judikát Jtk 14/2013 - Dobrovoľné vydanie veci a osobná prehliadka

23.10.2019