logologo_small

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného

utorok, 02.10.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

Rozhodnutie o zmene dôvodov väzby v zmysle § 76 ods. 8 Trestného poriadku je rozhodnutím o väzbe (§ 72 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku), a preto je povinnosťou sudcu pre prípravné konanie v prípravnom konaní a samosudcu v konaní pred súdom pred rozhodnutím postupovať v súlade s ust. § 72 ods. 2 Trestného poriadku. V konaní pred súdom postupuje senát podľa § 302 ods. 2 Trestného poriadku a § 304 ods. 2 Trestného poriadku.

Účinkom rozhodnutia o zmene dôvodov väzby v zmysle § 76 ods. 8 Trestného poriadku skutkovo sa vzťahujúceho na najprísnejší trestný čin je predĺženie lehoty väzby, ktorá sa po takomto rozhodnutí bude určovať od tohto najprísnejšieho trestného činu, pre ktorý obvinený nebol pôvodne stíhaný v tom istom konaní v čase rozhodnutia o jeho vzatí do väzby.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

K vypusteniu „automatu” na úpravu výšky trestných sadzieb (§ 38 ods. 3, 4 a 5 Tr. zákona) ... alebo je takýto „automat” súladný s cieľom novely Tr. zákona: ukladať odsúdeným “Sankcie na mieru” ?

27.7.2023

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023

FAQ00403 - 1. Prečo sa zrovnoprávnila výška trestu pre osobu, ktorá upláca a osobu ktorá príjme úplatok?

23.10.2019

FAQ00402 - 2. Hrozí mi ako športovcovi trest ak viem o korupcii, aktívne sa do nej nezapojím a nenahlásim ju?

23.10.2019

FAQ00401 - 3. Môžem ako športovec tipovať na zápasy v súťaži v ktorej hrajem? Samozrejme myslím, nie zápasy môjho vlastného tímu.

23.10.2019

FAQ00399 - 5. Venuje sa tejto problematike na Slovensku dostatočná pozornosť? Existujú nejaké štúdie, prípadne sa tomuto problému niekto dlhodobo venuje?

23.10.2019

FAQ00398 - 6. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii? Na futbalovom zväze je vaša pozícia integrity manažéra, aké snahy vyvíja futbalo...

23.10.2019

FAQ00397 - 7. V čom vidíte hlavnú príčinu, malého množstva odhalených prípadov korupcie?

23.10.2019

FAQ00396 - 8. Je korupcia v športe na Slovensku odhaľovaná a trestaná, ale verejnosť o tom nie je informovaná? V článku v médiách ste uviedli, že dostávate veľa ...

23.10.2019

FAQ00391 - 13. V dotazníku na otázku či sa respondenti stretli s korupciu športe iba 3% opýtaných odpovedalo, že s ňou nemá žiadne skúsenosti. Je korupcia v špor...

23.10.2019

FAQ00389 - 15. Aké snahy vyvíjajú slovenské športové zväzy v boji proti korupcii?

23.10.2019

FAQ00388 - 16. Ktoré európske inštitúcie sa v najväčšej miere podieľajú na riešení korupcii v športe? Akým spôsobom(dohovory, odporúčania)?

23.10.2019

FAQ00386 - 18. Aké opatrenia by najviac pomohli pri boji s korupciou v športe? V čom vidíte najväčšie medzery?

23.10.2019

FAQ00384 - 20. V čom vidíte hlavnú príčinu výskytu korupcie v športe?

23.10.2019

FAQ00400 - 4. Aký je váš názor na korupciu v športe, vnímate ju ako problém? Ako proti nej môžete bojovať?

23.10.2019