logologo_small

Judikát Jtk 1/2012 - Prečin zanedbania povinnej výživy spáchaný závažnejším spôsobom konania – po dlhší čas

štvrtok, 20.09.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 13.3.2012

I. Ten, kto začne páchať prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona alebo § 207 ods. 2 Trestného zákona v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov plynúcej od momentu, kedy bol za trestný čin zanedbania povinnej výživy právoplatne odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého mu za taký trestný čin prepustený (čo aj podmienečne), dopúšťa sa prečinu zanedbania povinnej výživy aj podľa § 207 ods. 3 písm. c) Trestného zákona vtedy, ak stíhaný prečin zanedbania povinnej výživy dokončí až po uplynutí tejto dvadsať štyri mesačnej lehoty.

II. Pokiaľ páchateľ neplní, čo aj z nedbanlivosti, svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného po dobu dlhšiu ako dvanásť mesiacov, spravidla prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona alebo § 207 ods. 2 Trestného zákona pácha závažnejším spôsobom konania v dôsledku jeho páchania po dlhší čas, čím sa dopúšťa prečinu zanedbania povinnej výživy aj podľa § 207 ods. 3 písm. b) Trestného zákona s použitím § 138 písm. b) Trestného zákona.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2013

23.10.2019

Judikát Jtk 8/2011 - Zločin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. a poškodenie viacerých osôb (§ 138 písm. j/ Tr. zák., § 127 ods. 12 Tr. zák.)

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2012

19.10.2019

Judikát Jtk 15/2012 - Špecifiká hlavného pojednávania pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy

19.10.2019

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného

19.10.2019

Judikát Jtk 5/2012 - Rozhodovanie podľa § 419 ods. 1, 4 Tr. por. a § 50 ods. 4 Tr. zák. - ponechanie podmienečného odsúdenia v platnosti s ohľadom na okolnosti prípadu v zmysle § 50 ods. 4 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 10/2012 - Rozhodnutie o väzbe - o zatknutom obvinenom podľa § 73 ods. 5 Tr. por.

19.10.2019

Judikát Jtk 6/2013 - rozdiel medzi trestným činom lúpeže a trestným činom vydierania

23.10.2019

Judikát Jtk 11/2012 - Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a započítanie skúšobnej doby do novourčenej skúšobnej doby - § 50 ods. 3 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 12/2013- Absolútna povaha ustanovenia o účinnej ľútosti

23.10.2019

Judikát Jtk 3/2013 - Porušenie dôležitej povinnosti pri premávke na ceste

23.10.2019

Judikát Jtk 5/2013 - použitie hrozby bezprostredného násilia súčasne so zmocnením sa veci

23.10.2019

Judikát Jtk 6/2012 - Mimoriadne zníženie trestu - § 39 Tr. zák. a nemožnosť uložiť “podmienku na podmienku” - § 49 ods. 2 Tr. zák.

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2011

19.10.2019

Judikát Jtk 8/2012 - Rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe (§ 238 ods. 3 Tr. por., § 72 ods. 1 písm. e/ Tr. por.). a procesný postup súdu aj v súlade s II. ÚS 116/2011

19.10.2019