logologo_small

Judikát Jtk 16/2012 - Vplyv začatia trestného stíhania, počas plynutia skúšobnej doby predchádzajúceho podmienečného odsúdenia.

piatok, 11.01.2013|Posledná aktualizácia 27.3.2022 21:34
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

Podmienkou postupu v zmysle § 50 ods. 6 Trestného zákona, podľa ktorého je možné rozhodnúť o osvedčení (resp. neosvedčení) sa odsúdeného v lehote do 2 rokov od uplynutia skúšobnej doby je aj skutočnosť, že proti odsúdenému sa vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie – musí ísť teda o stíhanie už obvinenej osoby. Nestačí len fakt, že počas plynutia skúšobnej doby bolo začaté trestné stíhanie vo veci podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, pre iný trestný čin.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

4.9.2021

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

4.6.2021

Pripomienky Generálnej prokuratúry SR k návrhu reformy súdnej mapy

1.3.2021

Správa o činnosti prokuratúry SR (za rok 2019) bola prerokovaná v Národnej rade SR

24.1.2021

Rozhovor s JUDr. Ladislavom Hamranom, znovuzvoleným prezidentom Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach - Eurojust

10.12.2020

Ladislav Hamran bol znovu zvolený za predsedu Eurojustu

14.10.2020

Rozhovor Juraja Novockého nového európskeho prokurátora za Slovensko o zásadnom míľniku v jeho viac ako 20-ročnej profesijnej kariére v rezorte prokuratúry

11.10.2020

Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese

25.11.2021

K PROBLEMATIKE VECNEJ PRÍSLUŠNOSTI POLICAJTOV A PRÁVNEHO PONÍMANIA ČASU PRI VYKONÁVANÍ OBHLIADKY MIESTA ČINU

23.10.2019

DOHOVOR o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg; 8.11.1990)

7.9.2020

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019

Časť Európy antisemitské útoky ignoruje

23.10.2019

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s aktualizovanou dôvodovou správou pri §§)

23.10.2019

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z.

23.10.2019

Novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôvodovou správou i dôvodmi k pozmeňujúcim návrhom poslancov

23.10.2019