logologo_small

Judikát Jtk 9/2012 - Rozhodnutie o väzbe - zmena dôvodov väzby podľa § 79 ods. 2 Tr. por.

štvrtok, 20.09.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:19
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 12.6.2012

Pri rozhodovaní o zmene dôvodov väzby v prípade, keď súd rozširuje alebo zužuje ich rozsah, sa rozhoduje len podľa ustanovenia § 79 ods. 2 Trestného poriadku, a nie aj podľa § 72 ods. 1 Trestného poriadku. V ustanovení § 72 ods. 1 Trestného poriadku nie je upravený procesný postup súdu pri rozhodovaní o väzbe. V tomto ustanovení, ktoré má interpretačný charakter, sú expressis verbis vymenované rozhodnutia o väzbe z hľadiska ich pojmového vymedzenia.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2013

23.10.2019

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného

19.10.2019

Judikát Jtk 10/2012 - Rozhodnutie o väzbe - o zatknutom obvinenom podľa § 73 ods. 5 Tr. por.

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2012

19.10.2019

Judikát Jtk 7/2013 - superrýchle konanie

23.10.2019

Judikát Jtk 10/2013 - Určenie rozsahu amnestie prezidenta

23.10.2019

Judikát Jtk 5/2012 - Rozhodovanie podľa § 419 ods. 1, 4 Tr. por. a § 50 ods. 4 Tr. zák. - ponechanie podmienečného odsúdenia v platnosti s ohľadom na okolnosti prípadu v zmysle § 50 ods. 4 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 16/2012 - Vplyv začatia trestného stíhania, počas plynutia skúšobnej doby predchádzajúceho podmienečného odsúdenia.

27.3.2022

Judikát Jtk 11/2012 - Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a započítanie skúšobnej doby do novourčenej skúšobnej doby - § 50 ods. 3 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 1/2010 - Rozhodnutie o väzbe (§ 79 ods. 1 Tr. por.) a povinná obhajoba (§ 37 ods. 2 Tr. por.)

19.10.2019

PODMIENKY ROZHODOVANIA O VÄZBE V RAKÚSKU

19.10.2019

Judikát Jtk 14/2013 - Dobrovoľné vydanie veci a osobná prehliadka

23.10.2019

Judikát Jtk 9/2013 - Vedenie riadneho života a zahladenie trestu

23.10.2019

Judikát Jtk 17/2012 - Nemožnosť zaistenia vecí ktoré nie sú v príkaze na domovú prehliadku vymedzené

19.10.2019

Judikát Jtk 14/2012 - Porušenie práva na obhajobu nesprávnym doručením písomností

19.10.2019