logologo_small

Judikát Jtk 19/2012 - Rozdelenie právomocí medzi sudcu pre prípravné konanie a samosudcu

nedeľa, 03.02.2013|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:21
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Podstatou, účelom a hlavným cieľom tzv. superrýchleho konania podľa § 204 Tr. por. a postupu podľa § 348 Tr. por., v ktorom právomoc konať a rozhodovať patrí sudcovi pre prípravné konanie, je urýchlené vybavenie veci. Ak tento účel nemožno dosiahnuť v lehote podľa § 87 ods. 2 Tr. por., právomoc konať a rozhodovať prechádza na samosudcu. Preto po podaní obžaloby podľa § 204 ods. 1 Tr. por. môže sudca pre prípravné konanie rozhodnúť v zmysle § 348 ods. 1 písm. c) Tr. por. len o návrhu na vzatie obvineného do väzby. V ďalšom konaní už nemôže ako sudca pre prípravné konanie rozhodovať o väzbe, pretože takáto jurisdikcia patrí samosudcovi určenému rozvrhom práce.

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 11.9.2012

Podstatou, účelom a hlavným cieľom tzv. superrýchleho konania podľa § 204 Trestného poriadku a postupu podľa § 348 Trestného poriadku, v ktorom právomoc konať a rozhodovať patrí sudcovi pre prípravné konanie, je urýchlené vybavenie veci. Ak tento účel nemožno dosiahnuť v lehote podľa § 87 ods. 2 Trestného poriadku, právomoc konať a rozhodovať prechádza na samosudcu. Preto po podaní obžaloby podľa § 204 ods. 1 Trestného poriadku môže sudca pre prípravné konanie rozhodnúť v zmysle § 348 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku len o návrhu na vzatie obvineného do väzby. V ďalšom konaní už nemôže ako sudca pre prípravné konanie rozhodovať o väzbe, pretože takáto jurisdikcia patrí samosudcovi určenému rozvrhom práce.


Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Judikát Jtk 7/2013 - superrýchle konanie

23.10.2019

Judikát Jtk 1/2013 - Vplyv procesného postupu orgánov verejnej moci na zákonnosť rozhodnutia o väzbe

23.10.2019

Judikát Jtk 2/2009 - Rozhodovanie o väzbe po podaní obžaloby

19.10.2019

Judikát Jtk 2/2010 - Rozhodnutie o väzbe (§ 79 ods. 1 Tr. por.) a začiatok plynutia lehoty na podanie sťažnosti proti uzneseniu o vzatí obvineného do väzby (§ 66 ods. 1 písm. b/ Tr. por. a § 179 ods. 3 Tr. por.)

19.10.2019

Judikát Jtk 1/2010 - Rozhodnutie o väzbe (§ 79 ods. 1 Tr. por.) a povinná obhajoba (§ 37 ods. 2 Tr. por.)

19.10.2019

Judikát Jtk 10/2012 - Rozhodnutie o väzbe - o zatknutom obvinenom podľa § 73 ods. 5 Tr. por.

19.10.2019

Judikát Jtk 3/2011 - Rozhodnutie o väzbe (§ 72 ods. 1 písm. b/, veta za bodkočiarkou Tr. por.) a nahradenie väzby (§ 80 ods. 1 písm. a/, b/, c/ Tr. por., § 81 ods. 1 Tr. por.)

19.10.2019

Judikát Jtk 10/2010 - Sudca pre prípravné konanie a jeho procesná jurisdikcia vo vykonávacom konaní (§ 348 Tr. por.)

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2013

23.10.2019

Judikát Jtk 8/2012 - Rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe (§ 238 ods. 3 Tr. por., § 72 ods. 1 písm. e/ Tr. por.). a procesný postup súdu aj v súlade s II. ÚS 116/2011

19.10.2019

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného

19.10.2019

Judikát Jtk 10/2011 - Rozhodnutie o väzbe: o ponechaní obvineného vo väzbe (§ 238 ods. 3 Tr. por.) a o žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu (§ 79 ods. 3 Tr. por.); sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe (§ 83 ods. 2 Tr. por.)

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2012

19.10.2019

Judikát Jtk 9/2012 - Rozhodnutie o väzbe - zmena dôvodov väzby podľa § 79 ods. 2 Tr. por.

19.10.2019

Judikát Jtk 11/2010 - Rozhodnutie o väzbe (§ 79 ods 1,3 Tr. por.) a aplikácia § 80 Tr.por. a § 81 Tr. por.

19.10.2019