logologo_small

Judikát Jtk 8/2010 - Poriadková pokuta (§ 70 Tr. por.) a právo na obhajobu

piatok, 20.01.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Krajský súd v Žiline, JUDr. Peter Sepeši

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 8.6.2010

Ak obžalovaný, resp. obhajca zákonným spôsobom realizujú svoje právo na podanie návrhov na doplnenie dokazovania v zmysle § 272 ods. 2 Trestného poriadku nemožno ich za to postihnúť poriadkovou pokutou, a to ani s odkazom na to, že nereagovali na predchádzajúcu výzvu súdu na oznámenie návrhov na doplnenie dokazovania. Nikoho nemožno postihnúť poriadkovou pokutou za to, že realizoval svoje právo vyplývajúce mu zo zákona.

Krajský súd v Žiline, JUDr. Peter Sepeši