logologo_small

Judikát Jtk 3/2010 - Námietka zaujatosti (§ 32 ods. 6 Tr. por.)

piatok, 20.01.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Krajský súd v Žiline, JUDr. Peter Sepeši

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 9.3.2010

V prípade, ak sa o námietke zaujatosti nekoná z dôvodov uvedených v ustanovení § 32 ods. 6 Trestného poriadku, nevydáva o tom príslušný orgán žiadne rozhodnutie, je však nevyhnutné túto skutočnosť procesne zafixovať (napr. záznamom do zápisnice o hlavnom pojednávaní) tak, aby bolo zrejmé, že námietka zaujatosti neostala nepovšimnutá.

Krajský súd v Žiline, JUDr. Peter Sepeši