logologo_small

Príspevok uznanému športu

10+ pozitív Zákona o športe

24.3.2022

FAQ00380 - 1. Preštudoval som si zákon o športe ako aj 12 stranovú metodiku výpočtu podielu uznanému športu. Nevšimol som si, či sa pri výpočte berie do úvahy aj...

23.10.2019

FAQ00379 - 2. Je vzorec aplikovateľný i pre nesúťažný uznaný šport? Ak áno tak akým spôsobom?

23.10.2019

Prvolezci to majú ťažké, občas aj vlastnou vinou

27.6.2020

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (II.) - Novelu zákona o športe treba riešiť akútne

14.5.2020

Ako pomôcť slovenskému športu efektívne a čo najskôr (I.) - Športová obec očakáva väčšiu flexibilitu pri využívaní verejných financií

14.5.2020

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 na oblasť športu

17.4.2020

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

19.10.2019

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability.

19.10.2019

Písomné zdôvodnenie každej výhrady z desatora s možným riešením

19.10.2019

Okrúhly stôl na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

19.10.2019

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: NÁHRADA SUBJEKTÍVNEHO ROZHODOVANIA POLITIKOV A PRIESTOR NA NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE VÝPOČTU

19.10.2019

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z. s dôvodovou správou

23.10.2019

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier

19.10.2019

Pozvánka k okrúhlemu stolu na tému: "VZOREC - nástroj odolný voči korupcii a klientelizmu pri financovaní športu"

23.10.2019

REAKCIA na článok Mariána Šima zverejnený v médiách SOV v decembri 2018

23.10.2019

Zásadné pripomienky UčPS uplatnené k návrhu zákona o športe

12.4.2020

Porovnanie výšky príspevku uznanému športu pre futbal a ľadový hokej

23.10.2019

Porovnanie parametrov vstupujúcich do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu - pomôcka pre národné športové zväzy

23.10.2019

VZOREC NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU: Náhrada subjektívneho rozhodovania politikov a priestor na neustále zlepšovanie výpočtu

23.10.2019

Príspevok uznanému športu - možné riešenie problému pri zlúčení športových odvetví pod jeden národný športový zväz

23.10.2019

Vláda schválila nariadenie o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 alebo ďalšie vylepšenie vzorca

23.10.2019

Zhrnutie faktov k (ne)dodržaniu zákonného minima financií pre šport

23.10.2019

PRÍSPEVOK UZNANÉMU ŠPORTU AKO OSOBITNÝ PRÁVNY INŠTITÚT VS. „KLASICKÁ“ DOTÁCIA ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

4.1.2020

Právna úprava VZORCA v Zákone o športe a jeho prílohe č. 3 a zoznam uznaných športov

23.10.2019

VZOREC na výpočet príspevku uznanému športu ... alebo nech odborná diskusia o vzorci obohatí celú športovú verejnosť

12.1.2020

Text novely zákona o športe schválenej 30.11.2017 (vrátane pozmeňovacích návrhov) publikovaný pod č. 335/2017 Z.z.

23.10.2019

Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. s dôvodovou správou a so zapracovanou novelou schválenou 29.11.2016

12.4.2020

Výsledok právno-ekonomickej analýzy UčPS: Národné športové zväzy, ich kluby a športovci zrejme dostali v roku 2017 cez vzorec o cca 3,93 mil. eur menej ako im štát v zákone o športe garantoval. Ako bude ministerstvo školstva postupovať v roku 2018?

23.10.2019

Stanovisko UčPS k aktuálnej legislatíve v oblasti športu (október 2017)

25.12.2019

Čo zásadné priniesol Zákon o športe?

23.10.2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 261/2016 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017

23.10.2019

Dôvodová správa k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017

23.10.2019

Návrh nariadenia vlády SR o metodike na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017

23.10.2019