logologo_small

Zoznam najnovších odborných článkov a stanovísk expertov UčPS

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

23.3.2023 08:17

Súhlas s trestným činom v návrhu novely Trestného zákona

26.2.2023 12:14

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022 08:25

Regulácia právneho postavenia futbalového agenta

14.12.2022 11:20

Pranie špinavých peňazí / Legalizácia príjmu z trestnej činnosti - trestné sadzby

7.12.2022 10:07

Úprava základu a hraníc výšok škody pri trestných činoch v SR a ČR (stav k 11/2022)

9.12.2022 13:23

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022 09:57

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022 12:55

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

9.12.2022 10:19

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022 09:25

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022 23:19

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022 23:06

Súdny dvor EÚ - smernica o zaistení a konfiškácii

23.11.2022 23:09

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022 09:11

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022 14:10

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022 22:14

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022) - vyžrebovanie a program

3.11.2022 21:59

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 8.10.2022

9.10.2022 13:00

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022)

15.11.2022 10:54

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022 10:33

Vysvetlenie k novému nariadeniu UEFA o finančnej udržateľnosti

21.9.2022 09:09

Výkonný výbor UEFA schvaľuje nové nariadenia o finančnej udržateľnosti

30.9.2022 13:25

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022 00:00

Golfový HCP turnaj právnických profesií 2022

10.8.2022 17:37

Priama reč Pavla Maloviča: Doping ako hlúpa náhoda?

7.8.2022 23:12

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022 18:07

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022 17:57

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022 22:14

1 z 2