logologo_small

Zoznam najnovších odborných článkov a stanovísk expertov UčPS

Oslabenie prevenčnej funkcie trestného práva – toto zrejme (tiež) nebolo celkom domyslené

26.2.2024 00:38

Overte si tvrdenia a fakty (nielen) o pravidlách "premlčania" v iných právnych úpravách Európy Vy sami.

23.2.2024 15:47

Novela Trestného zákona - Česká republika a Slovensko, dve civilizácie

20.2.2024 10:44

Trestné činy KORUPCIE - aktualizované tabuľky po schválení novely TZ

18.2.2024 20:52

Premlčanie trestného stíhania po účinnosti novely Trestného zákona - porovnanie SR a ČR

17.2.2024 22:46

Krst knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a otvorenie výstavy Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím

12.2.2024 17:38

Verejná výzva UčPS za poškodených, za bezpečnejšie a slušnejšie Slovensko

11.2.2024 14:03

Novela Trestného zákona rozkýve kyvadlo ochrany hodnôt v slovenskej spoločnosti ... aj po pozmeňujúcom návrhu Ústavnoprávnoprávneho výboru NR SR

7.2.2024 01:02

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 2.

1.2.2024 22:06

Novela Trestného zákona … alebo Slovenská “res publica” a jej ďalší evolučný míľnik už za pár dní

3.2.2024 21:50

RECENZIA NA VEDECKÚ MONOGRAFIU

25.1.2024 00:15

Životné situácie slovenskej spoločnosti z pohľadu trestnej legislatívy DNES a ZAJTRA … alebo „viac svetla viac rozumu” ?

28.1.2024 22:23

K problematike procesných účinkov rozhodnutia o vylúčení policajta a k otázke dozorových oprávnení prokurátora v tejto záležitosti

16.1.2024 21:29

Odpovede na otázky Transparency International Slovensko k novele Trestného zákona v plnom znení - časť 1.

16.1.2024 20:38

Tlačová správa - Vychádza unikátna knižná publikácia Reprodukčné a sexuálne práva

16.1.2024 00:38

Praktické dopady novely Trestných kódexov na procesy - desiatky tisíce úkonov navyše ...

18.1.2024 08:36

Zmena hraníc škody - dôvodová správa k návrhu zásadných zmien má 6 viet ...

11.2.2024 10:39

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 14.1.2024

13.1.2024 23:44

Trestanie organizovaných skupín miernejšie ale stíhanie náročnejšie, organizované podvody do 350.000 eur z verejných alebo EÚ zdrojov iba prečinom

9.1.2024 21:25

Zmeny pravidiel trestania a trestnosti sú revolučné - riadne zavedenie zmien do praxe potrebuje čas na prípravu

18.2.2024 22:23

Zvýšenie hraníc škody/prospechu/rozsahu činu má zásadný dopad na trestnosť a kvalifikáciu skutkov

1.1.2024 22:56

Korupcia v návrhu novely Trestného zákona - zmeny pravidiel trestnosti v prospech páchateľov korupcie si žiadajú širšiu zhodu, nie skrátené legislatívne konanie

1.1.2024 22:43

Ani Európska prokuratúra nebude mať po novele rozviazané ruky

1.1.2024 22:45

Ochrana súkromného vlastníctva prísnejšia ako ochrana európskych, štátnych a iných verejných prostriedkov; organizovaná skupina už iba ako prečin - toto by chceli občania ?

18.2.2024 22:31

Premlčanie trestného stíhania - porovnanie právnej úpravy SR s inými štátmi

1.1.2024 22:44

Restoratívna justícia v aktuálnej novele Trestných kódexov ?… alebo, hovoríme tým istým jazykom ?

17.1.2024 00:45

Novely trestných kódexov - pripomienky (nielen) prokurátorov

30.12.2023 00:03

Premlčanie trestného stíhania od roku 2024 - toto si želajú občania ?

31.12.2023 12:56

1 z 2