logologo_small

Zoznam najnovších odborných článkov a stanovísk expertov UčPS

Úprava základu a hraníc výšok škody od 1.1.2006 až doposiaľ (11/2022)

6.12.2022 18:21

Najvyšší správny súd SR a nesprávny odklon od stabilizovanej judikatúry NSSR vo veciach autonómie športu

1.12.2022 09:57

POZITÍVNY KOUČING SLOVENSKO 2022

30.11.2022 12:55

Ekonomické / majetkové trestné činy – prehľad trestov

1.12.2022 09:27

Zásadné zmeny v pripravovanej novele Trestného zákona - zavedenie restoratívnej justície a zmiernenie sankcií na štandard krajín V4

1.12.2022 09:25

Vývoj právnej úpravy pri majetkových trestných činoch v Českej republike a na Slovensku - hranice rozsahov škody

1.12.2022 09:29

Pravidlá v právnej úprave Českej republiky umožňujúce zvýšenie sadzby trestu odňatia slobody nad jej hornú hranicu

23.11.2022 23:19

Restoratívna justícia a jej aplikácia v podmienkach SR

23.11.2022 23:06

Súdny dvor EÚ - smernica o zaistení a konfiškácii

23.11.2022 23:09

Výsledky XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

18.11.2022 09:11

Fotogaléria XIV. ročníka Jesenného turnaja právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela

15.11.2022 14:10

Nezúčastnená osoba v trestnom konaní

15.11.2022 22:14

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022) - vyžrebovanie a program

3.11.2022 21:59

Profesijný profil JUDr. Petra Sepešiho k 8.10.2022

9.10.2022 13:00

Jesenný turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela - XIV. ročník (6.11.2022)

15.11.2022 10:54

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022 10:33

Vysvetlenie k novému nariadeniu UEFA o finančnej udržateľnosti

21.9.2022 09:09

Výkonný výbor UEFA schvaľuje nové nariadenia o finančnej udržateľnosti

30.9.2022 13:25

Analytický útvar Generálnej prokuratúry SR - ciele, východiská, cesty ... k riešeniam

30.8.2022 00:00

Golfový HCP turnaj právnických profesií 2022

10.8.2022 17:37

Priama reč Pavla Maloviča: Doping ako hlúpa náhoda?

7.8.2022 23:12

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022 18:07

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022 17:57

Stanovisko č. 13(2018) CCPE: „Nezávislosť, zodpovednosť a etika prokurátorov“

18.7.2022 22:14

Záznam z konferencie Šport a médiá 2022

9.6.2022 17:13

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022 14:47

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022 14:48

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022 14:49

1 z 2