logologo_small

Zoznam najnovších odborných článkov a stanovísk expertov UčPS

ONLINE prenos DVOJ-konferencie "Šport a médiá 2021" a "Šport a právo 2021"

17.10.2021 17:03

Záštitu nad DVOJ-konferenciou prijali

17.10.2021 20:54

Mentalita víťaza

15.10.2021 04:02

AKTUÁLNE PANDEMICKÉ OPATRENIA dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

21.10.2021 18:53

PROGRAM dvoj-konferencie Šport a médiá 2021 a Šport a právo 2021

23.10.2021 20:24

Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu – zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 12.9.2021)

25.9.2021 20:54

K použiteľnosti súkromných nahrávok ako dôkazu v trestnom konaní

03.9.2021 10:52

Právna analýza uznesenia námestníka generálneho prokurátora SR z 31.8.2021

04.9.2021 14:16

K používaniu pojmu “monokracia” v súvislosti s fungovaním prokuratúry na Slovensku

25.9.2021 21:13

Hledají se studenti-sportovci. Můžou si říct o stipendia

19.7.2021 08:59

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021 07:14

Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať.

16.7.2021 09:00

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

04.7.2021 15:34

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti

04.7.2021 15:20

Postavenie verejnej žaloby v krajinách Európskej únie

04.6.2021 01:04

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

04.6.2021 01:10

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

04.6.2021 08:59

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021 15:22

Termíny jarných seminárov advokátskych koncipientov organizované SAK v roku 2011

21.7.2021 19:32

Spôsoby výkonu advokácie

21.7.2021 19:42

Predpoklady výkonu advokácie

21.7.2021 19:42

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

21.7.2021 19:32

Poslanie advokácie

21.7.2021 19:32

Advokácia je najmä zodpovednosť

21.7.2021 19:32

Pravda o slovenských advokátoch nie je čiernobiela

21.7.2021 19:32

Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

12.5.2021 22:41

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

02.5.2021 23:38

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021 19:57

1 z 2