logologo_small

Zoznam najnovších odborných článkov a stanovísk expertov UčPS

Hledají se studenti-sportovci. Můžou si říct o stipendia

19.7.2021 08:59

K povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v trestnom konaní

19.7.2021 07:14

Nevyužitá príležitosť ... vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva - traja sudcovia senátu ústavného súdu - tri odlišné názory … … alebo na odpovede na vážne ústavne otázky občanov a organizácií Slovenska si musíme ešte počkať.

16.7.2021 09:00

Kompetencie generálneho prokurátora vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva

04.7.2021 15:34

Sprievodca otvoreným vládnutím a koronavírusom: ochrana participatívnosti a uvážlivosti

04.7.2021 15:20

Postavenie verejnej žaloby v krajinách Európskej únie

04.6.2021 01:04

Postavenie prokuratúr jednotlivých štátov EU voči výkonnej moci

04.6.2021 01:10

Európska komisia (EK) rozhodla o sfunkčnení úradu Európskej prokuratúry v plnom rozsahu k dátumu 1. jún 2021.

04.6.2021 08:59

Nový obsah

21.7.2021 20:12

Nový obsah

21.7.2021 20:12

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stanovisko

30.5.2021 15:22

Termíny jarných seminárov advokátskych koncipientov organizované SAK v roku 2011

21.7.2021 19:32

Spôsoby výkonu advokácie

21.7.2021 19:42

Predpoklady výkonu advokácie

21.7.2021 19:42

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

21.7.2021 19:32

Poslanie advokácie

21.7.2021 19:32

Advokácia je najmä zodpovednosť

21.7.2021 19:32

Pravda o slovenských advokátoch nie je čiernobiela

21.7.2021 19:32

Povinnosť mlčanlivosti svedka v trestnom konaní

12.5.2021 22:41

Spôsob voľby/menovania a odvolania generálneho prokurátora v krajinách EÚ

02.5.2021 23:38

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

22.4.2021 19:57

Právna úprava náhrady škody vzniknutej v dôsledku trestného stíhania v Slovenskej republike a vo vybranom členskom štáte EÚ - Rakúskej republike

21.7.2021 20:12

NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 2/2021-80 o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky

20.4.2021 09:07

ZÁSADA MATERIÁLNEJ PRAVDY V SPRÁVNOM KONANÍ

21.7.2021 20:12

Nezávislosť športového tribunálu

21.7.2021 20:12

Nezávislosť športového tribunálu

19.3.2021 20:13

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

21.7.2021 20:12

Počet aktívnych športovcov. Jeden z parametrov vzorca na výpočet príspevku uznanému športu alebo prvok kreativity?

10.3.2021 21:13

1 z 2