logologo_small

Judikát Jtk 6/2011 - Úhrnný trest (§ 41 ods. 1 Tr. zák.) a trestný čin z nich najprísnejšie trestný

štvrtok, 02.02.2012|Posledná aktualizácia 19.10.2019 15:16
Autor: Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím

Judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline prijatý 14.6.2011

I. Rozhodným kritériom pri posudzovaní najprísnejšieho trestného činu v zmysle § 41 ods. 1 Trestného zákona je výška hornej hranice trestnej sadzby uvedenej v osobitnej časti Trestného zákona. Ak sú horné hranice trestných sadzieb rovnaké, najprísnejším trestným činom je ten, ktorý má vyššiu dolnú hranicu trestnej sadzby uvedenú v osobitnej časti Trestného zákona. Úprava trestnej sadzby podľa § 38 ods. 3 Trestného zákona, resp. podľa § 38 ods. 4 Trestného zákona sa potom uskutoční vo vzťahu k trestnému činu určenému podľa predchádzajúcej vety.

II. V prípade, ak by boli všetky trestné činy, za ktoré sa obžalovanému ukladá úhrnný trest podľa § 41 ods. 1 Trestného zákona, rovnako prísne (t.j. mali by rovnakú hornú aj dolnú hranicu trestnej sadzby), možno pri určení „najprísnejšieho“ trestného činu vychádzať zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona zdôrazňujúcej prioritu zákonom chránených hodnôt a záujmov, v dôsledku čoho je pre posúdenie prísnosti trestného činu rozhodujúce jeho zaradenia v osobitnej časti Trestného zákona.

Krajský súd v Žiline, Spracoval: UčPS tím
Mohlo by vás zaujímať

Judikát Jtk 4/2011 - Výrok o treste - zaradenie páchateľa do ústavu na výkon trestu odňatia slobody podľa § 48 ods. 4 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 3/2009 - Zákonné pomenovanie trestného činu (§ 163 ods. 3 Tr. zák.)

19.10.2019

Judikát Jtk 13/2012 - Zmena dôvodu väzby obvineného

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2010

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2009

19.10.2019

Rokovací poriadok trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - 2009

19.10.2019

Judikát Jtk 13/2011 - Povinná obhajoba podľa § 37 ods. 1 písm. c/ Tr. por. a vznesenie obvinenia (§ 206 Tr. por.); Výrok o treste prepadnutia veci podľa § 60 ods. 6 Tr. zák.

19.10.2019

Judikát Jtk 14/2011 - Obvykle jednorazová dávka marihuany

19.10.2019

Judikát Jtk 1/2011 - Prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. a zastavenie trestného stíhania (§ 241 ods. 1 písm. c/ Tr. por.)

19.10.2019

Judikát Jtk 8/2011 - Zločin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. a poškodenie viacerých osôb (§ 138 písm. j/ Tr. zák., § 127 ods. 12 Tr. zák.)

19.10.2019

Judikát Jtk 10/2009 - Úkladna vražda (§ 144 Tr. zák.)

19.10.2019

Judikát Jtk 7/2011 - Úhrnný trest (§ 41 Tr. zák.), súhrnný trest (§ 42 Tr. zák.) a poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. – priznanie sa obvineného k spáchaniu trestného činu a úprimná ľútosť

19.10.2019

Judikát Jtk 9/2011 - Prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. a neplnenie vyživovacej povinnosti páchateľom, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

19.10.2019

Zbierka trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline - ročník 2013

23.10.2019

Preklad ustanovení Trestného zákona SR - taliansky jazyk

19.10.2019