logologo_small

FAQ00267 - 65. V s.r.o. - som jediný spoločník a konateľ- jednou z činností bola aj "Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, okrem horskej vo...

piatok, 08.01.2021|Posledná aktualizácia 8.3.2022 18:11
ID článku: 19354

65. V s.r.o.
- som jediný spoločník a konateľ
- jednou z činností bola aj "Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, okrem horskej vodcovskej činnosti: Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa" (až do jej zrušenia)
- Ostatné činnosti: MO a VO; Organizovanie športových podujatí....
V o.z.
- som zakladateľ, predseda o.z., hlavný tréner, tréner, manažér....

Otázky:
1, Akú živnosť si mám doplniť do s.r.o.-ky, aby som nemusel otvárať samostatnú živnosť ako SZČO?
2, s.r.o.-ku následne zapíšem do ISS, ako organizátora športových podujatí?
- Musí mať organizácia "certifikát" ORGANIZÁTORA?
- Mňa, ako trénera registruje do ISS s.r.o-čka, alebo o.z.?
- Trénerské služby budem ako s.r.o.-ka faktúrovať o.z. Je to tak správne? Alebo sa mám v o.z. zamestnať ako "Dobrovoľník"?
3, Moja osoba bude v ISS zapísaná viackrát?
s.r.o.
- Je zapísaná v ISS ako organizátor podujatí...
- Zapisuje do ISS mňa ako trénera
- Zapisuje do ISS aj dobrovoľníkov (Organizovanie športových podujatí)
o.z.
- Je zapísaná v ISS ako športový klub
- Zapisuje do ISS členov klubu (vrátane mňa, ale len ako predsedu o.z.)
- Zapisuje do ISS športových odborníkov
- Zapisuje do ISS dobrovoľníkov (tréneri - mimo mňa)

pracovná skupina UčPS
Mohlo by vás zaujímať

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 6. Blok - Šport a legislatíva

8.11.2023

FAQ00491 5. Náhrada za letenku reprezentantovi (amatérsky športovec)

17.10.2023

Šport a spoločnosť 2023 - príhovor Petra Sepešiho aj za UčPS

5.11.2023

FAQ00490 88. Tréner, živnosť a zamestnanie

3.10.2023

Konferencia ŠPORT A SPOLOČNOSŤ - 1. Blok - Šport očami politikov

2.10.2023

Rada Európy 1976 - O ZÁSADÁCH POLITIKY ŠPORTU PRE VŠETKÝCH

30.8.2023

Odpovede na otázky Róberta Kotiana v celom znení

2.9.2023

Riešenie sporov v športe - koncepčne

28.5.2023

Návrh na zníženie rizika výtržností na verejných alebo športových podujatiach a nie iba o nich

15.12.2022

PROGRAM konferencie Šport a právo 2022

12.10.2022

Najdôležitejšie zmeny zákonov k 30. 6. 2022 týkajúce sa športu / športových organizácií

10.8.2022

VZNESENÉ PRIPOMIENKY UčPS V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

10.8.2022

Fotogaléria z konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Úvodný príhovor Jána Letka ku konferencii „Šport a médiá 2022“

3.6.2022

Odborníci po tretíkrát otvoria témy športu a médií na Slovensku

3.6.2022

FAQ00489 58. Riešime otázku oprávnených delegátov na blížiacej sa konferencii.

18.5.2022

PROGRAM konferencie Šport a médiá 2022

3.6.2022

Konferencia "Šport a médiá 2022"

3.6.2022

Výber z judikatúry: Súdny prieskum športu: Najvyšší súd potvrdzuje hybridnú povahu národných športových zväzov - zväzy ako orgány verejnej správy

4.4.2022

Zásadná pripomienka GP SR k novele zákona o dobrovoľníctve.

23.3.2022

FAQ00488 57. Chcel by som sa informovať na výklad, resp. čo znamená funkcia ,,Zástupca športovcov"

9.3.2022

FAQ00487 87. Žiadosť o výklad ustanovení zákona o športe v súvislosti s ukončením registrácie športových masérov do registra fyzických osôb v športe k 31.12.2021.

8.3.2022

FAQ00486 - 86. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyjadrenie odborného názoru týkajúceho sa činnosti športového odborníka. Máme v klube trénera, ktorý je zároveň učiteľom na základnej škole a stal na riaditeľom školy.

8.3.2022

FAQ00485 - 42. Chcel by som Vás poprosiť o právny výklad "vrcholového športu".

1.3.2022

2/2020 O PROMĚNÁCH A AMBICÍCH ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT (CAS) V POZICI POMYSLNÉ SOUDNÍ MOCI SVĚTOVÉHO SPORTU

1.3.2022

FAQ00051 - 41. Už dva mesiace riešime otázku hráčskych zmlúv hokejistov podľa Zákona o športe. V januári až marci 2019 sme zdaňovali príjem hráčov podľa §5 ods. ...

1.3.2022

FAQ00052 - 40. Môže klub alebo zväz (zväzový predpis) podmieniť povolenie/vykonanie prestupu športovca do iného/nového klubu vykonaním úhrady výchovného materské...

1.3.2022

FAQ00053 - 39. K analýze uvedenej problematike boli použité nasledujúce predpisy a dokumenty: Zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplne...

1.3.2022

FAQ00054 - 38. Futbalovému klubu v prípade zmluvy o príprave talentovaného športovca vzniká záväzok uhrádzať talentovanému športovcovi aj mzdu? V zákone o športe...

1.3.2022

FAQ00055 - 37. Zakladá samotný status amatérskeho športovca nejaké povinnosti pre športovú organizáciu alebo športovca? Nemyslím povinnosť zápisu do registra fyz...

1.3.2022